LG 84UB980V User Manual

Page 233

Advertising
background image

7

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

ATeNţie

y

Instalaţi produsul în locuri în care nu există unde radio.

y

Între antena de exterior şi liniile de alimentare trebuie să existe o distanţă suficientă,

pentru a preveni atingerea antenei de exterior de acestea chiar şi în cazul căderii sale.

Acest lucru poate cauza electrocutarea.

y

Nu instalaţi produsul pe rafturi instabile, pe suprafeţe înclinate sau în alte locuri de

acest fel. De asemenea, evitaţi locurile în care există vibraţii sau care nu pot asigura

susţinerea sigură a produsului.

În caz contrar, produsul poate cădea sau se poate răsturna, cauzând vătămări

corporale sau deteriorarea acestuia.

y

Dacă instalaţi televizorul pe un suport, trebuie să luaţi măsuri de prevenire a răsturnării

produsului. În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând vătămări corporale.

y

Dacă doriţi să montaţi produsul pe un perete, ataşaţi interfaţa de montare VESA standard (componente

opţionale) la partea din spate a produsului. Când instalaţi televizorul utilizând consola de montare pe perete

(componente opţionale), fixaţi-l cu atenţie, pentru a nu-l scăpa.

y

Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile specificate de producător.

y

La instalarea antenei, consultaţi un tehnician de service calificat.

Altfel, se poate produce pericol de incendiu sau de electrocutare.

y

Vă recomandăm să menţineţi o distanţă de cel puţin 2 - 7 ori mai mare decât diagonala

ecranului, în timpul vizionării la televizor.

Dacă vă uitaţi la televizor o perioadă de timp îndelungată, acest lucru vă poate provoca

vedere neclară.

y

Utilizaţi numai tipul de baterii specificat.

Altfel, telecomanda se poate deteriora.

y

Nu amestecaţi baterii noi şi baterii vechi.

Acest lucru poate cauza supraîncălzirea şi curgerea bateriilor.

y

Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, de exemplu păstraţi-le la distanţă de lumina directă a soarelui,

şeminee deschise sau radiatoare electrice.

y

NU amplasaţi bateriile nereîncărcabile în dispozitivul de încărcare.

Advertising
This manual is related to the following products: