LG 84UB980V User Manual

Page 204

Advertising
background image

12

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

UPOZORNENIE

Prostredie pri sledovaní

y

Vzdialenosť pri sledovaní

- Obsahu vo formáte 3D vám odporúčame sledovať zo vzdialenosti zodpovedajúcej minimálne dvojnásobku

veľkosti uhlopriečky obrazovky. Ak máte pri sledovaní obsahu vo formáte 3D nepríjemné pocity, presuňte

sa do väčšej vzdialenosti od obrazovky.

Odporúčania pre rôzne vekové skupiny

y

Deti

- Deťom mladším ako 6 rokov sa zakazuje používať alebo sledovať obsah vo formáte 3D.

- Deti vo veku do 10 rokov môžu prehnane reagovať a prežívať nadmerné vzrušenie, pretože ich zrak je vo

vývoji (môžu sa napríklad pokúšať dotknúť sa obrazovky alebo skočiť do obrazovky). Deti sledujúce obsah

vo formáte 3D je potrebné špeciálne sledovať a venovať im pri tom zvýšenú pozornosť.

- Deti majú vyššiu binokulárnu disparitu sledovania obsahu vo formáte 3D než dospelí, pretože vzdialenosť

medzi ich očami je menšia než u dospelých. Preto budú stereoskopickú hĺbku obrazu vo formáte 3D

vnímať intenzívnejšie než dospelí.

y

Mladistvé osoby

- Mladistvé osoby vo veku do 19 rokov môžu v dôsledku stimulácie svetlom obsahu vo formáte 3D reagovať

precitlivelo. Odporúča sa, aby sa vyhli dlhému sledovaniu obsahu vo formáte 3D, keď sú unavení.

y

Staršie osoby

- Staršie osoby môžu vnímať menej 3D efektov než mladšie osoby. Pred televízorom by nemali sedieť vo

vzdialenosti menšej než je odporúčaná vzdialenosť.

Upozornenia pri používaní 3D okuliarov

y

Používajte 3D okuliare od spoločnosti LG. V opačnom prípade nemusíte správne vidieť videá vo formáte 3D.

y

Nepoužívajte 3D okuliare namiesto svojich bežných okuliarov, slnečných okuliarov ani ochranných okuliarov.

y

Používanie upravovaných 3D okuliarov môže spôsobiť námahu očí alebo deformáciu obrazu.

y

3D okuliare nevystavujte extrémne vysokým ani nízkym teplotám. Vedie to k ich deformácii.

y

3D okuliare sú krehké a ľahko sa poškriabu. Na utieranie šošoviek vždy používajte mäkký a čistý kus tkaniny.

Nepoškriabte šošovky 3D okuliarov ostrými predmetmi a pri ich čistení a utieraní nepoužívajte chemikálie.

Advertising
This manual is related to the following products: