LG 84UB980V User Manual

Page 290

Advertising
background image

30

ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ MAGIC

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Предпазни мерки, които да

съблюдавате при използване

на дистанционно управление

Magic

y

Използвайте дистанционното управление в

обхвата на максималното допустимо разстояние

за комуникация (10 м). Ако използвате

дистанционното управление на по-голямо

разстояние или при наличие на препятствие

на пътя му, може да възникне комуникационен

проблем.

y

Комуникационен проблем би възникнал поради

наличие на устройства наблизо. Електрически

устройства, като микровълнова фурна или

безжично LAN устройство, могат да причинят

смущения, тъй като те използват същата честота

(2,4 GHz), като тази на дистанционно управление

Magic.

y

Дистанционното управление Magic може да

се повреди или да не работи изправно, ако го

изпуснете или му нанесете тежък удар.

y

Когато използвате дистанционното управление

Magic, внимавайте да не удряте мебели наблизо

или други хора.

y

Производителят и извършващият инсталацията

не могат да осигурят услуга, свързана с

човешката безопасност, тъй като съответното

безжично устройство може да причини смущения

в електрическите вълни.

y

Препоръчително е точката за достъп да е

разположена на повече от 1 м от телевизора. Ако

точката за достъп е разположена на разстояние

под 1 м, дистанционното управление Magic може

да не работи съобразно очакванията ви поради

смущения в честотата.

Advertising
This manual is related to the following products: