LG 84UB980V User Manual

Page 144

Advertising
background image

20

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

Korzystanie z przycisku joysticka

Naciskając przycisk joysticka lub przesuwając go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, można sterować funkcjami

telewizora.

Podstawowe funkcje

Włączanie

Gdy telewizor jest wyłączony, naciśnij krótko przycisk joysticka jeden

raz.Gdy telewizor jest wyłączony, naciśnij krótko przycisk joysticka

jeden raz.

Wyłączanie

Gdy telewizor jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund

przycisk joysticka.

Regulacja

głośności

Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przycisk joysticka i

przesuń go w lewo lub w prawo.

Przełączanie

programów

Aby przewijać listę zaprogramowanych kanałów, naciśnij przycisk

joysticka i przesuń go w górę lub w dół.

y

Umieszczając palec na przycisku joysticka i przesuwając przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo, należy

uważać, aby nie nacisnąć przycisku. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty przed przesunięciem, nie można

będzie dostosować poziomu głośności i zapisanych programów.

UWAGA

Dostosowywanie ustawień menu

Gdy telewizor jest włączony, naciśnij przycisk joysticka jeden raz.

Aby dostosować ustawienia menu ( , ,

), przesuwaj przyciskiem joysticka w lewo lub w prawo.

TELEWIZ-
OR WYł.

Wyłączanie zasilania.

ZAMKnIj

Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania

telewizji.

WEjŚCIE

Zmiana źródła sygnału wejściowego.

Advertising
This manual is related to the following products: