LG 84UB980V User Manual

Page 232

Advertising
background image

6

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

y

Nu pulverizaţi apă pe produs şi nu-l curăţaţi cu substanţe inflamabile (diluant sau

benzen). Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

y

Nu supuneţi produsul la impacturi, nu lăsaţi alte obiecte să cadă în produs şi nu scăpaţi

obiecte pe ecran.

Există riscul de rănire sau de deteriorare a produsului.

y

Nu atingeţi niciodată produsul sau antena acestuia în timpul unei furtuni cu descărcări

electrice.

Există riscul electrocutării.

y

Nu atingeţi niciodată priza de perete dacă există scurgeri de gaz; deschideţi fereastra şi

aerisiţi.

Aceasta poate cauza un incendiu sau arsuri provocate de scântei.

y

Nu dezasamblaţi, reparaţi sau modificaţi produsul la propria apreciere.

Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

Contactaţi un centru de service pentru verificare, calibrare sau reparaţii.

y

În cazul în care survine oricare dintre următoarele situaţii, deconectaţi imediat produsul

de la sursa de alimentare şi contactaţi centrul local de service.

- Produsul a fost supus unui impact puternic
- Produsul a fost deteriorat
- În produs au pătruns obiecte străine
- Produsul a emanat fum sau un miros ciudat

Aceasta poate avea ca rezultat un incendiu sau electrocutarea.

y

Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi produsul pentru un timp îndelungat, deconectaţi cablul

de alimentare de la produs.

Praful care se depune poate cauza un incendiu, iar deteriorarea izolaţiei poate cauza

scurgeri de electricitate, electrocutare sau incendiu.

y

Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire şi nu trebuie să amplasaţi

recipiente cu lichid, cum ar fi vaze de flori, pe aparat.

y

Nu montaţi produsul pe un perete dacă este posibil să fie expus la ulei sau vapori de ulei.

Acest lucru poate deteriora produsul şi poate cauza căderea acestuia.

Advertising
This manual is related to the following products: