LG 84UB980V User Manual

Page 168

Advertising
background image

10

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ENG

Č

ES

K

Y

y

Na základě pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahoře/dole), se může jas a

barvy panelu lišit.

Tento jev je způsoben povahou panelu. Nesouvisí s výkonem výrobku a nejedná se

o závadu.

y

Zobrazování statického obrázku (např. loga vysílací stanice, nabídky na obrazovce, scény z videohry) po

dlouhou dobu může poškodit obrazovku vedoucí k přetrvávání obrazu, známému též jako vypálení obrazu.

Záruka výrobku se na vypálení obrazu nevztahuje.

Vyhněte se ponechání statického obrazu na televizoru po delší dobu (2 nebo více hodin pro LCD televizor,

1 nebo více hodin pro plazmový televizor).

Pokud po dlouhou dobu sledujete televizní obraz s poměrem stran 4:3, na okrajích panelu může také dojít

k vypálení obrazu.

Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo vrácení peněz.

y

Vytvářený zvuk

„Praskání“: Praskání, ke kterému dochází při sledování nebo vypnutí televizoru, vzniká tepelným smršťováním

plastu kvůli teplotě a vlhkosti. Tento zvuk je běžný u výrobků, u kterých dochází k tepelné deformaci. Bzučení

elektrických obvodů/panelu: Tichý zvuk vzniká ve vysokorychlostním spínacím obvodu, který dodává velké

množství proudu pro provoz výrobku. Liší se v závislosti na výrobku.

Tento vytvářený zvuk nemá vliv na výkon ani spolehlivost výrobku.

Advertising
This manual is related to the following products: