LG 84UB980V User Manual

Page 139

Advertising
background image

15

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

FREEZE

RATIO

L/R SELECT

ENTER

BACK

EXIT

Q.MENU

INFO

MENU

CH

VOL

P

A

G

E

FAV

3D

MUTE

1 2 3
4 5 6
7 8

0

9

MARK

LIST

FLASHBK

ENERGY

SAVING

TV

AV MODE INPUT

Tag On

Pilot zdalnego sterow-

ania i baterie (AAA)

(zależnie od modelu)

Pilot zdalnego sterowania

nie jest dołączany do

zestawu w niektórych

krajach.

(Patrz str. 26, 27)

Pilot zdalnego ster-

owania Magic, baterie

(AA)

(Tylko modele UB85**,

UB95, UB98**)

(Patrz str. 28)

Instrukcja obsługi

Tag on

(zależnie od modelu)

Przewód zasilający

Uchwyt do przewodów

(zależnie od modelu)

(Patrz str. A-7)

Kinowe okulary 3D

Liczba sztuk okularów

3D może być różna w

zależności od modelu

i kraju.

Kamera do

wideorozmów

(zależnie od modelu)

Przewód typu Com-

ponent

(Patrz str. A-22)

Przewód typu Com-

posite

(Patrz str. A-22, A-25)

Przewód z

przejściówką do

wtyków typu Scart

(zależnie od modelu)

(Patrz str. A-44)

Przewód HDMI

(zależnie od modelu)

(Patrz str. A-12)

nóżka podstawy /

Stopka podstawy

(Tylko modele UB85**-

ZA, UB95**-ZA)

(Patrz str. A-3)

nóżka podstawy /

Stopka podstawy

(Tylko modele UB85**-

ZD, UB95**-ZB)

(Patrz str. A-4)

Stopka podstawy

(Tylko modele UB98**)

(Patrz str. A-5)

Wkręty podstawy

8szt. M4 x L20

(Tylko modele UB85**-

ZA, UB95**-ZA)

4Szt. M4 x L20

(Tylko modele UB85**-

ZD, UB95**-ZB)

(Patrz str. A-3, A-4)

Advertising
This manual is related to the following products: