LG 84UB980V User Manual

Page 304

Advertising
background image

10

OHUTUSJUHISED

ENGEE

ST

I

y

Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja

värve.

See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei

ole rike.

y

Stoppkaadri (nt edastusjaama logo, ekraanimenüü, videomängu stseen) pikaajaline kuvamine võib ekraani

kahjustada, mille tulemuseks on kinnistunud pilt. Garantii ei kata selliseid kahjustusi.

Vältige stoppkaadri kuvamist pikema aja vältel (2 või rohkem tundi LCD-ekraanil, 1 või rohkem tunde

plasmaekraanil).

Kui vaatate telerit pikema aja vältel kuvasuhtega 4:3, võivad ekraani servadesse kujutised kinnistuda.

Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega

hüvitamiseks.

y

Loodud heli

Pragisev heli: pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja

niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad.

Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset

müra. See erineb sõltuvalt tootest.

See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.

Advertising
This manual is related to the following products: