LG 84UB980V User Manual

Page 149

Advertising
background image

25

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

Przygotowanie wbudowanej kamery do

pracy

1 Pociągnij do góry suwak znajdujący się z tyłu

telewizora.

Suwak

Dźwignia regulacji kąta

kamery

y

Przed rozpoczęciem korzystania z wbudowanej

kamery zdejmij folię ochronną.

UWAGA

2 Możliwe jest dostosowanie kąta kamery za pomocą

dźwigni znajdującej się z tyłu wbudowanej kamery.

<Widok z boku>

Dźwignia Obiektyw

3 Gdy wbudowana kamera nie jest używana, wciśnij

ją w dół.

Części składowe wbudowanej kamery

Obiektyw

Mikrofon

Mikrofon

Folia ochronna

Sprawdzanie zasięgu obiektywu kamery

1 Naciśnij przycisk

(Home), aby otworzyć menu

Home.

2 Wybierz opcję

Kamera i naciśnij Rolka (OK).

y

Optymalna odległość od kamery podczas

korzystania z funkcji rozpoznawania ruchu

wynosi od 1,5 do 4,5 m.

UWAGA

Advertising
This manual is related to the following products: