LG 84UB980V User Manual

Page 287

Advertising
background image

27

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

(зАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването на телевизора.

TV/RaD

Избира радио, телевизионна и DTV програма.

iNPUT Сменя входа.

SETTiNgS Влизате в главните менюта.

Q. MENU Влизате в бързите менюта.

INFO

Преглеждате информацията на текущо избраната програма и екран.

SUBTiTLE Преобразува избраните от вас субтитри в цифров режим.
gUiDE Показва справочника за програми.

Q.ViEW Връщате се на предишно гледаната програма.
FaV Влизате в списъка си с любими канали.

Използва се за гледане на 3D видеоклипове.

MUTE Изключвате всички звуци.

+

- Регулира силата на звука.

Pꕍ Превърта през запазените програми или канали.

PagE Премествате се на предишния или на следващия екран.
REcENT Показва предходната хронология.

SMaRT Предоставя достъп до менюто Home.

LiVE MENU Показва списъка с Препоръчителни, Програма, Търсени и Записани.

1

БУТОНИ зА ТЕЛЕТЕКСТ Тези бутони се използват за телетекст.

Бутони за навигация (нагоре/надолу/вляво/вдясно) Превъртате през менюта

или oпции.

OK Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.

BacK Връщате се на предишното ниво.

EXiT Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим.
aD Чрез натискането на бутон AD, функцията аудио описания ще се включи.

REc/ Започвате да записвате и се извежда менюто за запис. (поддържа се само

от модела с готовност за Time Machine

Ready

)

Бутони за управление (

) Управлявате менютата за платено съ-

държание и тези на устройства, съвместими с Time Machine

Ready

, SmartShare или

SIMPLINK (USB или SIMPLINK или Time Machine

Ready

).

ii (FREEZE) Стопира текущия кадър, като същевременно използва входен

източник TV, AV, Component или HDMI.

2

цветни бутон С тях влизате в специални функции на някои менюта.

(

: червен,

: зелен,

: жълт,

: син)

1
4

5

6

7

8

9

TEXT

EXIT

AD/PIP

T.OPT

RECENT

Q.VIEW

0

FAV

MUTE

2

3

TV /

RAD

Time Machine

SUBTITLE

1
4

5

6

7

8

9

LIST

TEXT

Q.MENU

EXIT

INFO

T.OPT

Q.VIEW

0

FAV

GUIDE

MUTE

2

3

INPUT

INPUT

TV /

RAD

SETTINGS

RATIO

LIVE TV

SUBTITLE

INFO

SETTINGS

Q.MENU

GUIDE

REC/

AD

MENU

LIVE

1

2

(в зависимост от модела)

Advertising
This manual is related to the following products: