LG 84UB980V User Manual

Page 302

Advertising
background image

8

OHUTUSJUHISED

ENGEE

ST

I

y

Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ning selle anduri vahele ei jää esemeid.

y

Päikesevalgus või muu tugev valgus võib kaugjuhtimispuldi signaali häirida. Sellisel

juhul pimendage tuba.

y

Välisseadmete, nagu mängukonsoolide ühendamisel veenduge, et ühenduskaablid on

piisavalt pikad.

Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi põhjustada.

y

Ärge lülitage toodet sisse/ välja, ühendades pistiku seinapistikupessa või tõmmates

selle seinapistikupesast välja. (Ärge kasutage pistikut lülitina.)

Vastasel juhul võite põhjustada mehaanilise tõrke või saada elektrillöögi.

y

Toote ülekuumenemise vältimiseks järgige allpool toodud paigaldusjuhiseid.

- Seina ja toote vaheline kaugus peab olema suurem kui 10 cm.
- Ärge paigaldage toodet ventilatsioonita kohta (nt raamaturiiulisse või seinakappi).
- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
- Veenduge, et laudlina või kardin ei blokeeri õhutusava.

Vastasel juhul võite tulekahju põhjustada.

y

Ärge puudutage pikaajalisema telerivaatamise ajal ventilatsiooniavasid, sest need

võivad kuumeneda. See ei mõjuta toote talitlust.

y

Kontrollige oma seadme kaablit regulaarselt ning kui selle välimus viitab kahjustusele või kulumisele,

ühendage see vooluvõrgust lahti, lõpetage seadme kasutamine ning vahetage kaabel välja volitatud

teeninduse pakutava samasuguse asenduskaabliga.

y

Ärge laske toitekaabli kontaktidel või pistikupesal tolmuda.

See võib põhjustada tulekahju!

y

Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine,

sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake

erilist tähelepanu kaablitele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus kaabel väljub

seadmest.

y

Ärge vajutage ekraani vastu tugevalt käega, ärge puudutage seda teravate esemetega

(nt naelad või pliiatsid) ega kriimustage seda.

Advertising
This manual is related to the following products: