Rejestrowanie pilota magic, Korzystanie z pilota magic – LG 84UB980V User Manual

Page 153

Advertising
background image

29

FUNKCJE PILOTA MAGIC

ENG

PO

LS

K

I

Rozpoznawanie głosu

Do korzystania z funkcji rozpoznawania głosu

wymagane jest połączenie z siecią.

1. Naciśnij przycisk rozpoznawania głosu.

2. Po wyświetleniu okna wyszukiwania głosowego

w lewej części ekranu telewizora wypowiedz

polecenie.

• Rozpoznawanie głosu może zakończyć się

niepowodzeniem w przypadku zbyt szybkiego

lub zbyt wolnego wypowiadania słów.

• Nie odsuwaj pilota Magic dalej niż 10 cm od

twarzy.

• Skuteczność rozpoznawania głosu może być

różna w zależności od charakterystyki głosu

użytkownika (wysokość głosu, wymowa,

intonacja i szybkość mówienia) oraz otoczenia

(hałas i nastawiona głośność telewizora).

Rejestrowanie pilota Magic

Rejestracja pilota Magic

BACK

HOME

P

MY APPS

(Rolka)

Przed rozpoczęciem korzystania z

pilota Magic należy sparować go z

telewizorem.

1 Włóż baterie do pilota Magic i włącz

telewizor.

2 Skieruj pilota Magic w stronę

telewizora i naciśnij przycisk

BACK

HOME

P

MY APPS

Przycisku koła (OK) na pilocie.

* Jeśli rejestracja pilota Magic nie

powiedzie się, należy wyłączyć

telewizor i ponowić próbę.

Wyrejestrowanie pilota Magic

(WSTECZ)

(Home)

Naciśnij jednocześnie przyciski

(WSTECZ) i (Home) i przytrzy-

maj je przez około 5 sekund, aby

zresetować pilota Magic sparowanego

z telewizorem.

* Przyciśnięcie i przytrzymanie

przycisku

(WYjŚCIE - nA

ŻYWO) umożliwi natychmiastowe

anulowanie rejestracji pilota Magic i

ponowną rejestrację.

Korzystanie z pilota Magic

y

Potrząśnij pilotem Magic na boki

lub naciśnij przyciski

(Home),

,

aby wyświetlić kursor

na ekranie.

(W niektórych modelach

telewizorów kursor pojawi się po

obróceniu przycisku koła.)

y

Kursor zniknie, jeśli nie był

używany przez jakiś czas lub

jeśli pilot Magic został położony

na płaskiej powierzchni.

y

Jeśli kursor nie reaguje

prawidłowo, można go

zresetować, przesuwając go do

krawędzi ekranu.

y

Pilot Magic zużywa baterie

szybciej niż zwykły pilot,

ponieważ jest on rozbudowany o

dodatkowe funkcje.

Advertising
This manual is related to the following products: