Zalecenia dotyczące korzystania z pilota magic – LG 84UB980V User Manual

Page 154

Advertising
background image

30

FUNKCJE PILOTA MAGIC

ENG

PO

LS

K

I

Zalecenia dotyczące korzystania

z pilota Magic

y

Pilota należy używać w granicach maksymalnego
zasięgu komunikacji (10 m). Większa odległość
albo obecność przeszkód na linii między pilotem a
telewizorem mogą uniemożliwić komunikację.

y

Zakłócenia w komunikacji mogą być również
powodowane przez urządzenia znajdujące się w
pobliżu. Urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki
mikrofalowe i oprzyrządowanie bezprzewodowych
sieci LAN, mogą powodować zakłócenia, ponieważ
używają tego samego pasma co pilot Magic
(2,4 GHz).

y

Upuszczenie lub silne uderzenie pilota Magic może
spowodować jego uszkodzenie albo nieprawidłowe
działanie.

y

Podczas korzystania z pilota Magic należy uważać,
aby nie uderzyć nim w pobliskie meble ani w inne
osoby.

y

Producent i instalator nie mogą zagwarantować
całkowitego bezpieczeństwa przy korzystaniu z
urządzenia, ponieważ urządzenia bezprzewodowe
mogą powodować, lub podlegać zakłóceniom powo-
dowanym przez fale elektromagnetyczne.

y

Nie zaleca się umieszczania punktu dostępu w
odległości mniejszej niż 1 m od telewizora. Jeśli
punkt dostępu będzie znajdować się w odległości
mniejszej niż 1 m, pilot Magic może nie działać
prawidłowo z powodu występowania zakłóceń
częstotliwości radiowej.

Advertising
This manual is related to the following products: