Korzystanie z instruk- cji obsługi, Konserwacja, Czyszczenie telewizora – LG 84UB980V User Manual

Page 155

Advertising
background image

31

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI / KONSERWACJA

ENG

PO

LS

K

I

1 Naciśnij przycisk

(Home), aby otworzyć menu

Home.

2 Wybierz pozycję

Podręcznik obsługi i naciśnij

Rolka (OK).

KORZYSTAnIE Z InSTRUK-

CjI ObSłUGI

Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje o

obsłudze zaawansowanych funkcji telewizora.

KOnSERWACjA

Czyszczenie telewizora

Aby zapewnić najwyższą jakość pracy i dłuższy okres

eksploatacji telewizora, należy go regularnie czyścić.

y

Najpierw należy wyłączyć urządzenie oraz

odłączyć przewód zasilający i pozostałe kable.

y

Jeśli telewizor ma pozostawać nieużywany przez

dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający

od gniazdka sieciowego. To pozwoli uniknąć

ewentualnych uszkodzeń na skutek wyładowań

elektrycznych i wahań napięcia w sieci.

PRZESTROGA

Ekran, ramka, obudowa i podstawa

y

Aby usunąć kurz lub lekki brud z powierzchni,

należy przetrzeć ją miękką, suchą, czystą szmatką.

y

Aby usunąć mocniejsze zabrudzenia, najpierw

należy przetrzeć powierzchnię miękką szmatką

nawilżoną czystą wodą lub rozcieńczonym

łagodnym detergentem. Następnie należy od razu

wytrzeć powierzchnię suchą szmatką.

y

Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może

to doprowadzić do jego uszkodzenia.

y

Nie wolno naciskać ani pocierać powierzchni

ekranu, ani uderzać o nią paznokciami lub

ostrymi przedmiotami, ponieważ może to

spowodować jej zarysowanie i zniekształcenia

obrazu.

y

Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosować

żadnych środków chemicznych, ponieważ może

to spowodować uszkodzenie produktu.

y

Nie wolno rozpylać płynów na powierzchnię

urządzenia. Jeśli woda dostanie się do jego

wnętrza, może spowodować pożar, porażenie

prądem lub nieprawidłowe działanie.

PRZESTROGA

Przewód zasilający

Kurz i brud gromadzące się na przewodzie zasilającym

należy regularnie usuwać.

y

Dostęp do instrukcji obsługi można też uzyskać,

naciskając przycisk (

Podręcznik obsługi) na

pilocie. (zależnie od modelu)

UWAGA

Advertising
This manual is related to the following products: