Ridicarea şi deplasarea televizorului, Montarea pe o masă – LG 84UB980V User Manual

Page 247

Advertising
background image

21

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

Ridicarea şi deplasarea

televizorului

Atunci când deplasaţi sau ridicaţi televizorul, citiţi

următoarele pentru a împiedica zgârierea sau deteriora-

rea televizorului şi pentru transportare sigură, indiferent

de tip şi dimensiune.

y

Evitaţi în orice moment să atingeţi ecranul,

deoarece acest lucru poate avea drept rezultat

deteriorarea ecranului.

ATeNţie

y

Este recomandat să deplasaţi televizorul în cutia

sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit

iniţial.

y

Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul,

deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile.

y

Atunci când ţineţi televizorul în mână, ecranul

nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita

deteriorarea.

y

Ţineţi ferm partea inferioară şi cea superioară ale

cadrului televizorului. Asiguraţi-vă că nu ţineţi mâna

în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a

grilajului difuzoarelor.

y

Atunci când transportaţi un televizor mare, trebuie

să existe cel puţin 2 persoane.

y

Atunci când transportaţi televizorul în mână, ţineţi

televizorul aşa cum se arată în ilustraţia următoare.

y

Atunci când transportaţi televizorul, nu îl expuneţi la

şocuri sau la vibraţii excesive.

y

Atunci când transportaţi televizorul, ţineţi televizorul

vertical, nu întoarceţi niciodată televizorul lateral şi

nu îl înclinaţi către stânga sau către dreapta.

y

Nu aplicaţi presiune excesivă pentru a cauza

curbarea/îndoirea of şasiului cadrului deoarece

ecranul s-ar putea deteriora.

Montarea pe o masă

1 Ridicaţi şi înclinaţi televizorul în poziţia sa verticală

pe o masă.

- Lăsaţi un spaţiu de (minimum) 10 cm de la

perete pentru ventilare adecvată.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete.

y

Nu aşezaţi televizorul în apropierea surselor de

căldură sau pe acestea, deoarece pot apărea

incendii sau alte deteriorări.

ATeNţie

Advertising
This manual is related to the following products: