Sisseehitatud kaamera kas- utamine – LG 84UB980V User Manual

Page 318

Advertising
background image

24

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

ENGEE

ST

I

Sisseehitatud kaamera kas-

utamine

(Ainult UB98**)

Teleri sisseehitatud kaameraga saate tehe Skype’i

videokõnet või kasutada liikumistuvastuse funktsiooni.

See teler ei toeta väliskaamera kasutamist.

y

Enne sisseehitatud kaamera kasutamist

peate olema teadlik, et asjaomastest riiklikest

seadustest (sh kriminaalseadus) tulenevalt olete

teie kaamera kasutamise ja väärkasutamise eest

õiguslikult vastutav.

y

Vastavate seaduste hulka kuuluvad isikuandmete

kaitse seadus, mis reguleerib isikuandmete

töötlemist ja edastamist ning seadus, mis

reguleerib kaamera kasutamist töökohal ja

teistes kohtades.

y

Sisseehitatud kaamerat kasutades vältige

probleemseid, lubamatuid või ebamoraalseid

olukordi. Kui tegemist ei ole avaliku koha

ega sündmusega, tuleb pildistamiseks saada

nõusolek. Soovitame vältida järgmiseid olukordi:

(1) Kaamera kasutamine kohas, kus kaamerad

on tavaliselt keelatud, nt puhkeruum, riietusruum,

proovikabiin ja turvaala.

(2) Kaamera kasutamine, kui sellega kaasneb

privaatsuse rikkumine.

(3) Kaamera kasutamine, kui sellega kaasneb

asjaomaste eeskirjade või seaduste rikkumine.

MÄRKUS

y

Eraldage esmalt toide, seejärel liigutage telerit

või paigaldage see. Vastasel juhul võite saada

elektrilöögi.

y

Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale, võib

see alla kukkuda ja tõsiseid vigastusi tekitada.

Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja

võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud

teeninduspersonaliga.

Kolmanda osapoole seinakinnituse kasutamisel

garantii ei kohaldu.

y

Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul võite

telerit kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

y

Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis

vastavad VESA standarditele. Garantii ei kata

valest kasutamisest või valede lisatarvikute

kasutamisest tulenevaid kahjusid ega vigastusi.

ETTEVAATUST

y

Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele

andmetele vastavaid kruvisid.

y

Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit

ja vajalikke osasid.

y

Seinakinnitustoend on valikuline lisaseade.

Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult

edasimüüjalt.

y

Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest. Kasutage

õige pikkusega kruvisid.

y

Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti

kuuluvast juhendist.

MÄRKUS

Advertising
This manual is related to the following products: