LG 84UB980V User Manual

Page 217

Advertising
background image

25

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Príprava vstavanej kamery

1 Vytiahnite posuvnú lištu v zadnej časti televízora.

Posuvná lišta

Páčka na nastavenie uhla

y

Pred použitím kamery odstráňte ochrannú fóliu.

POZNÁMKA

2 Uhol kamery je možné upraviť páčkou na nastavenie

uhla na zadnej strane vstavanej kamery.

<Pohľad zboku>

Páčka

Objektív

3 Keď vstavanú kameru práve nepoužívate, zasuňte

ju.

Názov častí vstavanej kamery

Objektív kamery

Mikrofón

Mikrofón

Ochranná Ochranná

Kontrola rozsahu snímania kamery

1 Stlačením tlačidla

(Home) prejdete do ponuky

Home.

2 Vyberte možnosť

Kamera a potom stlačte

tlačidlo

Koliesko (OK).

y

Pri používaní funkcie rozpoznávania pohybu je

optimálna vzdialenosť od kamery 1,5 až 4,5 m.

POZNÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: