Използване на вградената камера – LG 84UB980V User Manual

Page 284

Advertising
background image

24

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Използване на вградената

камера

(само за UB98**)

Можете да осъществите видео разговор по Skype

или да използвате функцията за разпознаване на

движение чрез вградената камера на телевизора.

Този телевизор не поддържа употребата на външна

камера.

y

Преди да използвате вградената камера,

трябва да потвърдите, че носите законова

отговорност за използването или

неправилната употреба на камерата според

съответните национални закони, включително

наказателното право.

y

Съответното законодателство обединява

закона за защита на личните данни, който

регламентира обработката и прехвърлянето

на лична информация и закона, който

регулира видеонаблюдението на работното и

други места.

y

Когато използвате вградената камера,

избягвайте съмнителни, незаконни или

неморални ситуации Освен на публични места

и събития, е възможно да се изисква съгласие

за заснимане. Предлагаме да се избягват

следните ситуации :

(1) Използване на камерата в зони, където

употребата на камери е забранена като

тоалетни, съблекални, пробни и зони за

сигурност.

(2) Използване на камерата, докато

причинявате нарушение на правото за

личната неприкосновеност.

(3) Използване на камерата, докато

причинявате нарушение на съответните

разпоредби и закони.

зАБЕЛЕЖКА

y

Най-напред изключете захранването и след

това преместете или монтирайте телевизора.

В противен случай може да възникне токов

удар.

y

Ако монтирате телевизора на тавана или на

стена под наклон, може да падне и да причини

сериозно нараняване.

Използвайте одобрени от LG конзоли за

монтаж на стена и се обръщайте към местния

представител или квалифициран специалист.

Не се покрива от гаранцията, когато

използвате стойка за монтаж на стена от друга

фирма.

y

Не пренатягайте винтовете, тъй като това

може да причини повреда на телевизора и да

доведе до отпадане на гаранцията ви.

y

Използвайте винтове и конзоли за стена,

които отговарят на стандарта VESA. Всяка

повреда или нараняване поради неправилна

употреба или използване на неподходящ

аксесоар не се обхващат от гаранцията.

ВНИМАНИЕ

y

Използвайте винтовете, които са посочени в

спецификацията на винтовете на стандарта

VESA.

y

Комплектът за монтаж на стена съдържа

ръководство за инсталация и необходимите

за целта части.

y

Конзолата за монтаж на стена е допълнително

оборудване. Можете да получите

допълнителни аксесоари от местния дилър.

y

Дължината на винтовете може да е различна

в зависимост от конзолата за стена. Уверете

се, че използвате подходящата дължина.

y

Допълнителна информация ще откриете в

ръководството, предоставено със стойката за

стена.

зАБЕЛЕЖКА

Advertising
This manual is related to the following products: