LG 84UB980V User Manual

Page 306

Advertising
background image

12

OHUTUSJUHISED

ENGEE

ST

I

ETTEVAATUST

Vaatamiskeskkond

y

Vaatamiskaugus

- 3D-pilti vaadates olge telerist sellisel kaugusel, mis võrdub vähemalt ekraani kahekordse

diagonaalpikkusega. Kui tunnete end 3D-pilti vaadates ebamugavalt, liikuge telerist kaugemale.

Vaatamisvanus

y

Imikud/lapsed

- Alla kuue aastastel lastel on 3D-pildi vaatamine keelatud.

- Alla kümne aastased lapsed võivad liigselt erutuda, sest nende nägemine on alles arenemisjärgus (näiteks

võivad nad üritada ekraani puudutada või pilti hüpata). 3D-pilti vaatavatele lastele tuleb erilist tähelepanu

pöörata.

- Laste 3D-pildi binokulaarne erinevus on suurem kui täiskasvanutel, sest silmade vahe on väiksem kui

täiskasvanutel. Seetõttu näevad nad sama 3D-pilti täiskasvanutega võrreldes suurema stereoskoopilise

sügavusega.

y

Teismelised

- Alla 19-aastased teismelised võivad 3D-pildi valgusstimulatsioonile tundlikult reageerida. Soovitage neil

3D-pilti väsinuna mitte väga kaua vaadata.

y

Vanurid

- Vanurid võivad noortega võrreldes vähem 3D-efekte tajuda. Ärge istuge telerile soovitatud kaugusest

lähemal.

Ettevaatusabinõud 3D-prillide kasutamisel

y

Kasutage kindlasti LG 3D-prille. Vastasel juhul ei näe te 3D-pilti korralikult.

y

Ärge kasutage 3D-prille tavaliste prillide, päikeseprillide või kaitseprillide asemel.

y

Modifitseeritud 3D-prillide kasutamine võib silmi kurnata või pilti moonutada.

y

Ärge hoidke 3D-prille väga kõrgel või madalal temperatuuril. Vastasel juhul võivad prillid moonduda.

y

3D-prillid on õrnad ja neid on lihtne kriimustada. Puhastage prilliklaase alati pehme puhta lapiga. Ärge

kriimustage 3D-prillide klaase teravate esemetega ega puhastage neid kemikaalidega.

Advertising
This manual is related to the following products: