LG 84UB980V User Manual

Page 50

Advertising
background image

A-50

MAKING CONNECTIONS

Česky

K televizoru lze připojit různá externí zařízení

a přepínáním režimů vstupů volit určité externí zařízení.

Další informace o připojování externích zařízení naj-

dete v návodu konkrétního zařízení.

Dostupná externí zařízení jsou: přijímače HD,

přehrávače DVD, videorekordéry, audio systémy,

záznamová zařízení USB, počítače, herní zařízení

a další externí zařízení.

y

Připojení externích zařízení se může u různých

modelů lišit.

y

Externí zařízení lze připojovat k televizoru bez

ohledu na pořadí televizního portu.

y

Když nahráváte televizní pořad do rekordéru

DVD nebo videorekordéru, připojte vstupní kabel

televizního signálu k televizoru prostřednictvím

rekordéru DVD nebo videorekordéru. Další

informace o nahrávání najdete v návodu

k připojenému zařízení.

y

Pokyny k používání externího zařízení naleznete

v příslušném návodu k použití.

y

Když k televizoru připojujete herní zařízení,

použijte kabel dodaný společně s herním

zařízením.

y

V režimu PC může vznikat šum v souvislosti

s rozlišením, svislým vzorem, kontrastem nebo

jasem. Pokud vzniká šum, změňte vstup PC

na jiné rozlišení, změňte obnovovací frekvenci

na jinou hodnotu nebo upravte jas a kontrast

v nabídce OBRAZ, dokud se obraz nevyjasní.

y

V režimu PC nemusí některá nastavení rozlišení

fungovat správně v závislosti na grafické kartě.

y

Pokud je na počítači přehráván obsah v rozlišení

Ultra HD, může dojít k dočasnému narušení

videa nebo zvuku v závislosti na výkonu

počítače.

pOZNÁMKA

Slovenčina

K televízoru môžete pripájať rôzne externé zariadenia

a prepínaním režimov vstupu vybrať príslušné externé

zariadenie. Viac informácií o pripájaní externého

zariadenia nájdete v príručke dodanej s príslušným

zariadením.

Dostupné externé zariadenia sú: HD prijímače, DVD

prehrávače, videorekordéry, zvukové systémy, úložné

zariadenia USB, počítač, herné zariadenia a iné ex-

terné zariadenia.

y

Pripojenie externého zariadenia sa môže líšiť

podľa príslušného modelu.

y

Externé zariadenia pripájajte k televízoru bez

ohľadu na poradie TV portu.

y

Ak zaznamenávate televízny program na DVD

rekordér alebo videorekordér, pripojte televízny

vstupný signálový kábel k televízoru cez DVD

rekordér alebo videorekordér. Viac informácií o

zaznamenávaní nájdete v príručke dodanej s

pripojeným zariadením.

y

Postupujte podľa pokynov v príručke k externému

zariadeniu.

y

Ak pripájate k televízoru herné zariadenie,

použite kábel dodaný s herným zariadením.

y

V režime PC sa môže s rozlíšením, vertikálnym

vzorom, kontrastom alebo jasom spájať šum.

Ak je prítomný šum, zmeňte výstup z PC na iné

rozlíšenie, zmeňte obnovovací kmitočet na iný

kmitočet, prípadne nastavujte v ponuke OBRAZ

jas a kontrast, až kým nedosiahnete čistý obraz.

y

V režime PC sa v závislosti od grafickej karty

môže stať, že určité nastavenia rozlíšenia

nemusia pracovať správne.

y

Ak sa na počítači prehráva obsah v rozlíšení

Ultra HD, obraz alebo zvuk sa môže občas

narušiť v závislosti od výkonu počítača.

pOZNÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: