Odstraňování potíží, Technické údaje – LG 84UB980V User Manual

Page 190

Advertising
background image

32

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ / TECHNICKÉ ÚDAJE

ENG

Č

ES

K

Y

ODSTRAŇOVÁnÍ POTÍŽÍ

Problém

Řešení

Televizor nelze ovládat dál-

kovým ovladačem.

y

Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.

y

Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem nenachází překážka.

y

Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené ( na , na ).

Nezobrazuje se žádný ob-

raz a není slyšet žádný

zvuk.

y

Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.

y

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.

y

Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní jiná zařízení.

Televizor se náhle vypne.

y

Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.

y

Zkontrolujte, zda je funkce

Aut. pohot. režim (Závisí na modelu) / Časovač

vypnutí / Čas vypnutí aktivována v nastavení pro ČAS.

y

Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor automaticky po

15 minutách nečinnosti.

Při připojení k počíta-

či (HDMI DVI) se zobrazí

zpráva „Žádný signál“ nebo

„Neplatný formát“.

y

Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.

y

Připojte kabel HDMI znovu.

y

Zapněte televizor a restartuje počítač.

TEcHnicKé ÚDAJE

(pouze UB85**, UB95**)

Bezdrátový modul (LGSBW41) – technické údaje

Bezdrátové sítě LAN

Bluetooth

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Standard

Bluetooth Version 3.0

Frekvenční rozsah

2 400 až 2 483,5 MHz

5150 až 5 250 MHz

5725 až 5850 MHz (Pro státy mimo

EU)

Frekvenční rozsah

2 400 ~ 2 483,5 MHz

Výstupní výkon

(max.)

802.11a: 13 dBm

802.11b: 15 dBm

802.11g: 14 dBm

802.11n – 2,4 GHz: 16 dBm

802.11n – 5 GHz: 16 dBm

Výstupní výkon

(max.)

10 dBm nebo nižší

y

Protože kanál pásma používaný v dané zemi může být jiný, uživatel nemůže provozní kmitočet měnit ani

upravit a tento výrobek je nastaven podle regionální tabulky frekvencí.

y

Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a vaším

tělem. Tato fráze se týká obecného prohlášení pro přístup k uživatelskému prostředí.

0197

0197

Advertising
This manual is related to the following products: