LG 84UB980V User Manual

Page 134

Advertising
background image

10

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ENG

PO

LS

K

I

y

Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od pozycji oglądającego

(kąta oglądania).

Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono związku z jakością

produktu i nie jest usterką.

y

Wyświetlanie przez długi czas nierucHomego obrazu (np. logo kanału programu, menu ekranowego, sceny z

gry wideo) może spowodować uszkodzenie ekranu w postaci pozostałości nierucHomego obrazu. Gwarancja

produktu nie obejmuje zjawisko utrwalenia nierucHomego obrazu,.

Należy unikać wyświetlania na ekranie telewizora nieruchomych obrazów przez dłuższy czas (powyżej 2

godzin na ekranach LCD, powyżej 1 godziny na ekranach plazmowych).

Również długotrwałe oglądanie telewizji w formacie 4:3 może spowodować utrwalenie pozostałości obrazu

przy krawędziach ekranu.

To zjawisko występuje również w produktach innych firm i nie może być podstawą do wymiany produktu lub

zwrotu pieniędzy.

y

Dźwięki

Odgłos trzaskania: odgłos trzaskania występujący podczas oglądania lub wyłączania telewizora jest wynikiem

termicznego kurczenia się plastiku w związku z temperaturą i wilgotnością. Ten odgłos jest typowy dla

produktów wymagających deformacji termicznej. Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: cichy

dźwięk wytwarzany przez szybkie przełączanie obwodu, który dostarcza duże ilości prądu potrzebne do

zasilania urządzenia. Występowanie i skala zjawiska różnią się w zależności od produktu.

Ten dźwięk nie wpływa na jakość i niezawodność działania produktu.

Advertising
This manual is related to the following products: