Postup inštalácie, Montáž a príprava, Rozbalenie – LG 84UB980V User Manual

Page 205

Advertising
background image

13

POSTUP INŠTALÁCIE / MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

y

Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.

y

Obrazovka vášho TV sa môže líšiť od obrazovky zobrazenej v tomto návode na obsluhu.

y

Dostupné ponuky a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zdrojového vstupu alebo modelu výrobku, ktorý

používate.

y

K tomuto televízoru môžu byť v budúcnosti pridané ďalšie funkcie.

y

Ak chcete znížiť spotrebu energie, môžete televízor uviesť do pohotovostného režimu. Ak televízor nebudete

určitý čas sledovať, mali by ste ho vypnúť, aby ste tak znížili spotrebu energie.

y

Spotrebu energie počas používania môžete značne znížiť znížením jasu obrazu, čím znížite aj celkové

prevádzkové náklady.

POZNÁMKA

POSTUP INšTALÁcIE

1 Otvorte balenie a skontrolujte, či obsahuje všetko príslušenstvo.

2 Pripojte stojan k televízoru.

3 Pripojte externé zariadenie k televízoru.

4 Skontrolujte, či máte k dispozícii sieťové pripojenie.

Sieťové funkcie televízora môžete používať iba v prípade vytvorenia sieťového pripojenia.

*Ak televízor zapínate prvýkrát od dodania z výroby, spustenie televízora môže trvať až do jednej minúty.

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

Rozbalenie

Skontrolujte, či sa v škatuli produktu nachádzajú nasledujúce položky. Ak niektoré príslušenstvo chýba, obráťte sa

na miestneho predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Obrázky prezentované v tejto príručke sa môžu odlišovať od

skutočného vzhľadu produktu a položiek.

y

Aby ste zabezpečili bezpečnosť a dlhú životnosť produktu, nepoužívajte žiadne neschválené príslušenstvo.

y

Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené používaním neschváleného

príslušenstva.

y

Niektoré modely majú na obrazovke nalepenú tenkú fóliu, ktorá sa nesmie odstrániť.

UPOZORNENIE

y

Položky dodané s produktom sa môžu u jednotlivých modelov líšiť.

y

Technické parametre produktu alebo obsah tejto príručky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.

y

Pre optimálne pripojenie by malo mať orámovanie káblov HDMI a zariadení USB hrúbku menšiu ako 10 mm

a šírku menšiu ako 18 mm. Použite predlžovací kábel, ktorý podporuje rozhranie USB 2.0, ak kábel USB

alebo pamäťové zariadenie USB nemožno zasunúť do portu USB na televízore.

A

B

A

B

*A

<

=

10 mm

*B

<

=

18 mm

POZNÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: