LG 84UB980V User Manual

Page 234

Advertising
background image

8

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

y

Asiguraţi-vă că nu există obiecte între telecomandă şi senzorii acesteia.

y

Semnalul telecomenzii poate fi perturbat de lumina soarelui sau de o altă lumină

puternică. În acest caz, creaţi întuneric în încăpere.

y

La conectarea unor dispozitive externe, cum ar fi console pentru jocuri video, asiguraţi-

vă că utilizaţi cabluri de conectare suficient de lungi.

În caz contrar, produsul se poate răsturna, cauzând vătămări corporale sau deteriorarea

produsului.

y

Nu porniţi/opriţi produsul conectând sau deconectând cablul de alimentare la/de la priza

de perete. (Nu utilizaţi cablul de alimentare în locul comutatorului.)

Acest lucru poate cauza defecţiuni mecanice sau electrocutare.

y

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de instalare de mai jos, pentru a împiedica

supraîncălzirea produsului.

- Distanţa dintre produs şi perete trebuie să fie mai mare de 10 cm.
- Nu instalaţi produsul într-ul loc în care nu există ventilaţie (de ex., pe un raft de

bibliotecă sau într-un dulap).

- Nu instalaţi produsul pe un covor sau pe o pernă.
- Asiguraţi-vă că fanta de ventilaţie nu este obturată de o faţă de masă sau o

perdea.

În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat izbucnirea unui incendiu.

y

Aveţi grijă să nu atingeţi orificiile de ventilare în timp ce vizionaţi la televizor un timp

îndelungat deoarece acestea se pot încălzi. Acest lucru nu afectează funcţionarea sau

performanţa produsului.

y

Verificaţi periodic cablul aparatului, iar dacă aspectul acestuia indică deteriorări, scoateţi-l din priză, întrerupeţi

utilizarea aparatului şi înlocuiţi cablul cu unul de schimb de acelaşi fel, de la un furnizor autorizat de service.

y

Nu lăsaţi praful să se aşeze pe pinii ştecherului sau pe priză.

Aceasta poate cauza pericol de incendiu.

y

Protejaţi cablul de alimentare împotriva şocurilor fizice sau mecanice, cum ar fi

răsucirea, îndoirea, strangularea, prinderea cu uşa sau călcarea pe acesta. Acordaţi o

atenţie deosebită ştecherelor, prizelor de perete şi locului în care cablul iese din aparat.

y

Nu apăsaţi cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuţit, cum ar fi unghia, un

creion sau un pix, şi nu îl zgâriaţi.

Advertising
This manual is related to the following products: