Telecomandă, Atenţie – LG 84UB980V User Manual

Page 252

Advertising
background image

26

TELECOMANDĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

Q.MENU

1

.,;@

2

abc

3

def

4

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

0

9

wxyz

[

GUIDE

Q.VIEW

FAV

MUTE

P

P

A

G

E

EXIT

OK

LIVE MENU

BACK

AD

SUBTITLE

MY APPS

LIVE TV

TEXT

T.OPT

TV/RAD

Time Machine

SUBTITLE

SMART

REC/

APP/

INPUT

SETTINGS

INFO

RECENT

TeLecOMANDĂ

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă.

Citiţi acest manual cu atenţie şi utilizaţi corect televizorul.

Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul pentru baterii, înlocuiţi bateriile (AAA

de 1,5 V) aliniind capetele şi cu marcajul din interiorul compartimentului şi

închideţi capacul pentru baterii.

Pentru a scoate bateriile, efectuaţi în ordine inversă acţiunile pe care le-aţi făcut

pentru instalarea acestora.

y

Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi deoarece acest lucru ar putea deteriora telecomanda.

y

Telecomanda nu va fi inclusă pe toate pieţele de vânzare.

ATeNţie

Asiguraţi-vă că îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.

(În funcţie de model)

(ghid de utilizare) Afişează ghidul de utilizare.

INPUT Modifică sursa de intrare.

Q. MENU Accesează meniurile rapide.

SeTTiNgS Accesează meniurile principale.

INFO

Vizualizează informaţiile programului şi ecranului curente.

(ghid de utilizare) Afişează ghidul de utilizare.

gUiDe Afişează ghidul de programe.

(Spaţiu) Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.

Q.VieW Revine la programul vizionat anterior.
FAV Accesează lista dvs. de canale preferate.

Se utilizează pentru vizionarea de conţinut video 3D.

MUTE Dezactivează toate sunetele.

+

- Reglează nivelul volumului.

Pꕍ Derulează prin programele sau canalele salvate.

PAge Se deplasează la ecranul anterior sau la cel următor.

RECENT Afişează istoricul.

SMART Accesează meniul iniţial Home.

MY APPS Afişează lista de Aplicaţii.

Butoane de navigare (sus/jos/stânga/dreapta) Derulează prin meniuri sau opţiuni.

OK Selectează meniurile sau opţiunile şi confirmă ceea ce aţi introdus.

BAcK Revine la nivelul anterior.

LiVe MeNU Afişează lista de Recomandate, Program, Căutare şi Înregistrate.

EXIT Şterge afişările de pe ecran şi revine la vizionarea la televizor.

1

Butoane colorate Acestea accesează funcţii speciale în unele meniuri.

(

: Roşu,

: Verde,

: Galben,

: Albastru)

2

BUTOANe TeLeTeXT Aceste butoane se utilizează pentru teletext.

APP/ Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (Numai în Italia) (În funcţie de model)

LiVe TV Revenire la LIVE TV.

Butoane de control (

) Controlează conţinuturi Premium, meniuri

Time Machine

Ready

sau SmartShare sau dispozitive compatibile cu SIMPLINK (USB sau

SIMPLINK sau Time Machine

Ready

).

II (ÎNgheţARe) Îngheaţă cadrul curent utilizând sursa de intrare a televizorului, AV,

Component sau HDMI.

Rec/ Începeţi înregistrarea şi afişaţi meniul înregistrării. (numai pentru modelele

compatibile cu Time Machine

Ready

)

SUBTiTLe Readuce subtitrarea preferată în modul digital.

AD Apăsând butonul AD, va fi activată funcţia de descriere audio.

TV/RAD electează programul Radio, TV şi DTV.

1

2

sau

Advertising
This manual is related to the following products: