LG 84UB980V User Manual

Page 303

Advertising
background image

9

OHUTUSJUHISED

ENGEE

ST

I

y

Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega. See

võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.

y

Toote ja selle komponentide puhastamiseks ühendage esmalt toitekaabel pistikupesast

lahti ja pühkige ekraan pehme lapiga puhtaks. Liigse jõu rakendamisel võite ekraani

kriimustada või selle värvi kahjustada. Ärge pihustage vett ega pühkige märja lapiga.

Ärge kunagi kasutage klaasipuhastusvahendeid, auto või muid poleerimisaineid,

abrasiivseid puhastusvahendeid ega vaha, benseeni, alkoholi jne, mis võivad toodet ja

selle ekraani kahjustada.

Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada

(deformatsioonid, korrosioon, purunemine).

y

Kuni seade on ühendatud vahelduvvooluga seinakontakti, ei ole see vahelduvvooluallikast lahti ühendatud

isegi siis, kui selle lülitist välja lülitate.

y

Kaabli eraldamisel haarake pistikust ja tõmmake see pesast välja.

Kui juhtmed toitekaablis on lahtised, võib see põhjustada tulekahju.

y

Enne toote liigutamist lülitage toide välja. Seejärel eraldage toite-, antenni- ja kõik muud

ühenduskaablid.

Vastasel juhul võite telerit või toitekaablit kahjustada ja põhjustada tulekahju või saada

elektrilöögi.

y

Toodet liigutades või lahti pakkides küsige abi; toode on raske.

Vastasel juhul võite end vigastada.

y

Toote sisemiste osade puhastamiseks võtke kord aastas ühendust teeninduskeskusega.

Kogunev tolm võib põhjustada mehaanilise rikke.

y

Laske hooldustööd sooritada kvalifitseeritud hoolduspersonalil. Teenindus on vajalik,

kui seade on mistahes viisil kahjustunud, näiteks kahjustunud toitekaabli või pistiku

puhul, vedeliku või esemete seadmesse sattumisel, seadme kokkupuutumisel vihma

või niiskusega, häirete korral seadme töös või seadme mahakukkumisel.

y

Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist olla mõningase

"värelusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras.

y

Ekraan on kõrgtehnoloogiline toode, eraldusvõimega kaks kuni kuus miljonit pikslit.

Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte (punased, sinised või

rohelised) suurusega 1 ppm. See ei märgi tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldus-

väärsust.

Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahe-

tamiseks ega hüvitamiseks.

Advertising
This manual is related to the following products: