Postup instalace, Montáž a příprava, Vybalení – LG 84UB980V User Manual

Page 171

Advertising
background image

13

POSTUP INSTALACE / MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ENG

Č

ES

K

Y

POSTUP inSTALAcE

1 Otevřete balíček a zkontrolujte, zda obsahuje veškeré příslušenství.

2 Přidejte k televizoru stojan.

3 Připojte k televizoru externí zařízení.

4 Zkontrolujte, zda je k dispozici síťové připojení.

Funkce sítí v televizoru můžete použít pouze tehdy, když je provedeno síťové připojení.

*Při prvním zapnutí televizoru po dodání z výroby může inicializace televizoru trvat až jednu minutu.

MOnTÁŽ A PŘÍPRAVA

Vybalení

Zkontrolujte, zda balení výrobku obsahuje následující položky. Pokud některé příslušenství chybí, obraťte se na

místního prodejce, od něhož jste výrobek zakoupili. Vyobrazení v tomto návodu se mohou lišit od skutečného

výrobku nebo položky.

y

Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena bezpečnost a životnost výrobku.

y

Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená neschválenými položkami.

y

Obrazovka některých modelů je opatřena tenkou fólií, která se nesmí odstranit.

UPOZORnĚnÍ

y

Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.

y

Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez

předchozího upozornění.

y

Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB s rámečkem, který má tloušťku menší než

10 mm a šířku menší než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB připojit k portu USB

televizoru, použijte prodlužovací kabel, který podporuje protokol USB 2.0.

A

B

A

B

*A

<

=

10 mm

*B

<

=

18 mm

POZnÁMKA

y

Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.

y

Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.

y

Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a modelu výrobku, který používáte.

y

Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.

y

Televizor může být za účelem úspory elektrické energie uveden do pohotovostního režimu. Pokud nebude

televizor delší dobu používán, měl by být vypnut, což přispěje ke snížení spotřeby energie.

y

Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie spotřebované během používání, což

přispěje ke snížení celkových provozních nákladů.

POZnÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: