LG 84UB980V User Manual

Page 185

Advertising
background image

27

DÁLKOVÝ OVLADAČ

ENG

Č

ES

K

Y

(nAPÁJEnÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

TV/RAD

Změna velikosti obrazu.

inPUT Změna vstupního zdroje.

SETTingS Přejde na hlavní menu.

Q. MEnU Přístup k nabídkám rychlého menu.

INFO

Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.

SUBTiTLE V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
gUiDE Zobrazí průvodce pořady.

Q.ViEW Návrat k dříve zobrazenému programu.
FAV Přístup k seznamu oblíbených kanálů.

Používá se pro sledování videa ve 3D.

MUTE Vypnutí všech zvuků.

+

- Úprava úrovně hlasitosti.

Pꕍ Procházení uloženými programy nebo kanály.

PAgE Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
REcEnT Zobrazuje předchozí historii.

SMART Přístup k menu Home.

LiVE MEnU Zobrazí seznam doporučených, programů, hledání a záznamů.

1

TLAČÍTKA TELETEXTU Tato tlačítka se používají pro teletext.

navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení nabídkami nebo možnost-

mi.

OK Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.

BAcK Návrat na předchozí úroveň.

EXiT Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování televizoru.
AD Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.

REc/ Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání. (pouze u modelů s podporou

Time Machine

Ready

)

Ovládací tlačítka (

) Ovládání nabídek s prémiovým obsahem, Time

Machine

Ready

nebo SmartShare nebo kompatibilních zařízení SIMPLINK (USB nebo

SIMPLINK nebo Time Machine

Ready

).

II (ZAST AViT) Zastaví aktuální snímek během používání vstupního zdroje TV, AV,

Komponentní nebo HDMI.

2

Barevná tlačítka V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

(

: Červené,

: Zelené,

: Žluté,

: Modré)

1
4

5

6

7

8

9

TEXT

EXIT

AD/PIP

T.OPT

RECENT

Q.VIEW

0

FAV

MUTE

2

3

TV /

RAD

Time Machine

SUBTITLE

1
4

5

6

7

8

9

LIST

TEXT

Q.MENU

EXIT

INFO

T.OPT

Q.VIEW

0

FAV

GUIDE

MUTE

2

3

INPUT

INPUT

TV /

RAD

SETTINGS

RATIO

LIVE TV

SUBTITLE

INFO

SETTINGS

Q.MENU

GUIDE

REC/

AD

MENU

LIVE

1

2

(Závisí na modelu)

Advertising
This manual is related to the following products: