LG 84UB980V User Manual

Page 321

Advertising
background image

27

KAUGJUHTIMISPULT

ENGEE

ST

I

(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.

TV/RAD

Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.

InPUT Vahetab sisendallikat.

SETTInGS Avab põhimenüüd.

Q. MEnU Avab kiirmenüüd.

INFO

Kuvab valitud programmi teabe.

SUBTITLE Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
GUIDE Kuvab telekava.

Q.VIEW Naaseb viimati vaadatud programmile.
fAV Avab lemmikprogrammide loendi.

Kasutatakse 3D-video vaatamiseks.

MUTE Vaigistab heli.

+

- Reguleerib helitugevust.

Pꕍ Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

PAGE Liigub eelmisele või järgmisele kuvale.
RECEnT Kuvab hiljutist ajalugu.

SMART Pääseb juurde menüüle Home.

LIVE MEnU Kuvab andmeid Soovitatav, Programm, Otsing ja Salvestatud.

1

TELETEKSTI nUPUD Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.

noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale) Menüüdes või valikutes sirvimiseks.

OK Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.

BACK Eelmisele tasemele naasmine.

EXIT Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamisele.
AD Vajutades AD-nuppu lülitatakse audio kirjelduse funktsioon sisse.

REC/ Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist. (ainult Time Machine

Ready

-

valmidusega mudelil)

Juhtnupud (

) Juhib Premium sisu, menüüsid Time Machine

Ready

või SmartShare või SIMPLINK-ühilduvaid seadmeid (USB või SIMPLINK või Time

Machine

Ready

).

II (PAUS) Peatab kaadri TV-d, AV-d, komponenti või HDMI-i sisestusallikat kasutdes.

2

Värvilised nupud Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

(

: punane,

: roheline,

: kollane,

: sinine)

1
4

5

6

7

8

9

TEXT

EXIT

AD/PIP

T.OPT

RECENT

Q.VIEW

0

FAV

MUTE

2

3

TV /

RAD

Time Machine

SUBTITLE

1
4

5

6

7

8

9

LIST

TEXT

Q.MENU

EXIT

INFO

T.OPT

Q.VIEW

0

FAV

GUIDE

MUTE

2

3

INPUT

INPUT

TV /

RAD

SETTINGS

RATIO

LIVE TV

SUBTITLE

INFO

SETTINGS

Q.MENU

GUIDE

REC/

AD

MENU

LIVE

1

2

(Sõltub mudelist)

Advertising
This manual is related to the following products: