LG 84UB980V User Manual

Page 110

Advertising
background image

20

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

ENG

M

A

G

YA

R

A joystick gomb használata

Egyszerűen vezérelheti a TV-funkciókat a joystick gomb fel/le/jobbra/balra mozgatásával.

Alapfunkciók

Bekapcsolás

Ha a TV ki van kapcsolva, helyezze ujját a joystick gombra, és nyom-

ja azt meg.

Kikapcsolás

Ha a TV be van kapcsolva, helyezze ujját a joystick gombra, és nyom-

ja azt meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig.

Hangerő-

szabályozás

Ha ujját a joystick gombra helyezi és balra vagy jobbra tolja azt, akkor

ezzel beállíthatja a hangerőt a kívánt szintre.

csatornaválasztás Ha ujját a joystick gombra helyezi, és felfelé vagy lefelé tolja azt, ak-

kor ezzel lépkedhet az elmentett csatornák között.

y

A joystick gomb mozgatásakor ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg véletlenül a gombot.Ha a joystick gombot

megnyomja, akkor már nem tudja módosítani a hangerőt, és nem tud csatornát váltani.

MEGJEGYZÉS

A menü beállítása

Amikor a TV be van kapcsolva, nyomja meg a joystick gombot.

A menüelemeket ( , ,

) a joystick gomb jobbra/balra mozgatásával lehet beállítani.

TV KiKAPc-
SOLÁSA

A készülék kikapcsolása.

BEZÁRÁS

A képernyőmenü bezárása és visszatérés TV üzemmódba.

BEMEnET

A bemeneti jelforrás módosítása.

Advertising
This manual is related to the following products: