LG 84UB980V User Manual

Page 166

Advertising
background image

8

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ENG

Č

ES

K

Y

y

Mezi dálkovým ovladačem a jeho senzorem by neměly být žádné objekty.

y

Signál z dálkového ovladače může být rušen slunečním světlem nebo jiným silným

světlem. V takovém případě světlo v místnosti zeslabte.

y

Pokud připojujete externí zařízení, například herní konzole, použijte dostatečně dlouhé

kabely.

V opačném případě může výrobek spadnout, což může způsobit zranění nebo poško-

zení výrobku.

y

Nezapínejte/nevypínejte výrobek zapojením zástrčky do/vytažením zástrčky z elektrické

zásuvky. (Nepoužívejte elektrickou zástrčku jako vypínač.)

Mohlo by dojít k mechanické závadě nebo úrazu elektrickým proudem.

y

Postupujte podle instalačních pokynů níže, abyste zabránili přehřátí výrobku.

- Vzdálenost mezi výrobkem a stěnou by měla být minimálně 10 cm.
- Neumisťujte výrobek na místo bez dostatečné ventilace (např. do knihovny nebo

skříňky).

- Neumisťujte výrobek na koberec nebo polstrování.
- Dbejte na to, aby větrací otvor nebyl blokován ubrusem či závěsem.

Jinak může dojít k požáru.

y

Dbejte na to, abyste se při delším sledování televize nedotkli ventilačních otvorů,

protože by mohly být horké. Nedojde k ovlivnění provozu či výkonu výrobku.

y

Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel zařízení nejeví známky poškození nebo opotřebení. Pokud ano,

odpojte jej a nahraďte stejným kabelem (získaným z autorizovaného servisu).

y

Dbejte na to, aby se na kolících zástrčky napájecího kabelu nebo zásuvky nehromadil

prach.

Mohlo by dojít k požáru.

y

Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je

překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí ve dveřích nebo přišlápnutí. Věnujte

zvláštní pozornost zástrčkám, elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel

vychází ze zařízení.

y

Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými předměty (například

nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Advertising
This manual is related to the following products: