LG 84UB980V User Manual

Page 53

Advertising
background image

A-53

MAKING CONNECTIONS

Latviešu

Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un

pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu

ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces

pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā

iekļauto rokasgrāmatu.

Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji,

DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audiosistēmas,

USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas

ārējās ierīces.

y

Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā

no modeļa.

y

Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi

no televizora portu secības.

y

Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot DVD

rakstītāju vai videomagnetofonu, pārbaudiet,

vai televīzijas signāla ievades kabeli pievienojāt

televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai

videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet

pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto

rokasgrāmatu.

y

Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet

tās attiecīgajā rokasgrāmatā.

y

Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet

spēļu ierīces komplektācijā iekļauto kabeli.

y

Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa

izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra, kontrasts

vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet datora

režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes

intensitāti vai izvēlnē PICTURE (Attēls)

pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir

skaidrs.

y

Datora režīmā daži izšķirtspējas iestatījumi,

iespējams, nedarbosies pareizi. Tas ir atkarīgs

no grafiskās kartes.

y

Ja Ultra HD saturs tiek atskaņots datorā, video

vai audio var kļūt saraustīts atkarībā no datora

veiktspējas.

PIEZĪME

Srpski

Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i

aktivirajte odgovarajući ulazni režim da biste izabrali

željeni spoljni uređaj. Da biste dobili više informacija o

povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte priručnik koji

se isporučuje sa svakim uređajem.

Podržani su sledeći spoljni uređaji: HD risiveri, DVD

plejeri, videorikorderi, audio sistemi, USB memorije,

računar, igračke konzole i drugi spoljni uređaji.

y

Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati

u zavisnosti od modela.

y

Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez

obzira na redosled TV priključaka.

y

Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu

ili videorikorderu proverite da li je ulazni kabl

TV signala povezan na televizor preko DVD

rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više

informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji

se isporučuje sa svakim uređajem.

y

Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku

spoljnog uređaja.

y

Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom,

koristite kabl koji se isporučuje uz igračku

konzolu.

y

U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče

od rezolucije, vertikalnog šablona, kontrasta

ili osvetljenosti. Ako se javi šum, promenite

rezoluciju signala na računaru, promenite brzinu

osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u

meniju SLIKA sve dok slika ne postane jasna.

y

U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine

postavke rezolucije možda neće ispravno raditi u

PC režimu.

y

Ako se Ultra HD sadržaj reprodukuje na

računaru, video ili zvuk mogu povremeno da se

prekidaju u zavisnosti od performansi računara.

NApOMENA

Advertising
This manual is related to the following products: