Kasutusjuhendi kasutamine, Hooldus, Teleri puhastamine – LG 84UB980V User Manual

Page 325

Advertising
background image

31

KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE / HOOLDUS

ENGEE

ST

I

1 Vajutage nuppu

(Home), et avada menüü Home.

2 Valige

User Guide (Kasutusjuhend) ja vajutage

Rullik (nupp OK).

KASUTUSJUHEnDI

KASUTAMInE

Kasutusjuhend annab hõlpsama ligipääsu teleri üksi-

kasjalikule teabele.

HOOLDUS

Teleri puhastamine

Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks puhast-

age telerit regulaarselt.

y

Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake

juhe võrgupesast ja eraldage kõik muud juhtmed.

y

Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste

vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te telerit

pikemat aega ei kasuta.

ETTEVAATUST

Ekraan, raam, korpus ja alus

y

Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige

pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.

y

Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage

puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud

puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud

puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult

üle kuiva lapiga.

y

Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib

ekraani kahjustada.

y

Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile

vajutada ega toksata, kuna see võib ekraani

kriimustada ja põhjustada moonutusi.

y

Toote rikkumise vältimiseks ärge kasutage

kemikaale.

y

Ärge pihustage pinnale vedelikke. Kui vedelik

satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla

tulekahju, elektrilöök või rike.

ETTEVAATUST

Toitejuhe

Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja

mustust.

y

Kasutusjuhendi saate avada, kui vajutate

kaugjuhtimispuldi nuppu

(Kasutusjuhend).

(Sõltub mudelist)

MÄRKUS

Advertising
This manual is related to the following products: