LG 84UB980V User Manual

Page 138

Advertising
background image

14

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

jak korzystać z rdzenia ferrytowego(zależnie od modelu)

y

Zastosuj rdzeń ferrytowy na przewodzie zasilającym w celu zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych.

Owiń przewód zasilający jeden raz wokół rdzenia ferrytowego. Umieść rdzeń ferrytowy blisko telewizora.

UWAGA

[Przekrój rdzenia ferrytowego]

[podłączenie do

gniazda zasilania]

[podłączenie

do telewizora]

noyau de ferrite

Advertising
This manual is related to the following products: