LG 84UB980V User Manual

Page 211

Advertising
background image

19

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

y

Osvetlenie loga LG alebo kontrolku napájania môžete zapnúť alebo vypnúť výberom položky

Všeobecné

v hlavných ponukách. (v závislosti od modelu)

POZNÁMKA

1 Inteligentný snímač - nastavenie kvality obrazu a jasu podľa podmienok okolitého prostredia.

2 Tlačidlo pákového ovládača - Toto tlačidlo je umiestnené pod alebo za obrazovkou televízora.

Typ E : 65/79UB98**

Obrazovka

Reproduktory

Snímač diaľkového

ovládania a inteli-

gentný snímač

1

Kontrolka napájania

LG logo Osvetlené

Vstavaná kamera

Tlačidlo pákového

ovládača

2

Reproduktory

(Len modely 79UB98**)

Typ F : 84UB98**

Obrazovka

Reproduktory

Snímač diaľkového

ovládania a inteli-

gentný snímač

1

Kontrolka napájania

LG logo Osvetlené

Vstavaná kamera

Tlačidlo pákového

ovládača

2

Reproduktory

Advertising
This manual is related to the following products: