LG 84UB980V User Manual

Page 206

Advertising
background image

14

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Používanie feritového jadra (V závislosti od modelu)

y

Použite feritové jadro na zníženie elektromagnetického rušenia v napájacom kábli. Jedenkrát naviňte

napájací kábel na feritové jadro. Umiestnite feritové jadro blízko k televízoru.

ЗАБЕЛЕЖКА

[Prierez feritovým jadrom]

[k elektrickej

zásuvke]

[k televízoru]

Feritové jadro

Advertising
This manual is related to the following products: