LG 84UB980V User Manual

Page 178

Advertising
background image

20

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ENG

Č

ES

K

Y

Používání tlačítka ovladače

Funkce TV můžete jednoduše ovládat stisknutím nebo přesunutím tlačítka ovladače nahoru, dolů, doleva nebo

doprava.

Základní funkce

Zapnutí

Když je TV vypnutá, umístěte prst na tlačítko ovladače, jednou je

stiskněte a poté uvolněte.

Vypnutí

Když je TV zapnutá, umístěte prst na tlačítko ovladače, jednou je

stiskněte pod dobu několika sekund a poté uvolněte.

Ovládání hlasi-

tosti

Pokud umístíte prst na tlačítko ovladače a zatlačíte je doleva či dop-

rava, můžete nastavit požadovanou úroveň hlasitosti.

Ovládání

programů

Pokud umístíte prst na tlačítko ovladače a zatlačíte je nahoru či dolů,

můžete procházet požadované uložené programy.

y

Pokud umístíte prst na tlačítko ovladače a budete jej tlačit nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo, dávejte pozor,

abyste nestiskli tlačítko ovladače. Pokud nejprve stiskněte tlačítko ovladače, nebudete moci nastavit úroveň

hlasitosti a uložené programy.

POZnÁMKA

Úprava nastavení menu

Pokud TV zapnete, stiskněte jednou tlačítko ovladače.

Můžete upravit nastavení položek menu ( , ,

) pposunutím tlačítka ovladače doleva nebo doprava.

VYPnOUT
TV

Vypněte telefon.

ZAVŘÍT

Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování
televizoru.

VSTUP

Změna vstupního zdroje.

Advertising
This manual is related to the following products: