Používanie používateľskej príručky, Údržba, Čistenie televízora – LG 84UB980V User Manual

Page 223

Advertising
background image

31

POUŽÍVANIE POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY / ÚDRŽBA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

1 Stlačením tlačidla

(Home) prejdete Home.

2 Vyberte položku

Používateľská príručka a stlačte

tlačidlo

kolieska (OK).

POUŽÍVANIE

POUŽÍVATEĽSKEJ

PRÍRUČKY

Používateľská príručka vám poskytuje jednoduchší

prístup k podrobným informáciám o televízore.

ÚDRŽBA

Čistenie televízora

Pravidelným čistením televízora dosiahnete čo najlepší

výkon a predĺžite životnosť produktu.

y

Najprv vypnite napájanie a odpojte napájací

kábel a všetky ostatné káble.

y

Ak sa televízor dlhší čas nepoužíva,odpojte

napájací kábel zo zásuvky,aby ste predišli

prípadnému poškodeniu bleskom alebo prepätím.

UPOZORNENIE

Obrazovka, rám, skrinka a stojan

y

Na odstránenie prachu alebo drobných nečistôt z

povrchu používajte suchú, čistú a jemnú tkaninu.

y

Na odstránenie hrubších nečistôt z povrchu

používajte jemnú tkaninu namočenú vo vode alebo

rozriedenom jemnom čistiacom prostriedku. Potom

povrch ihneď utrite suchou tkaninou.

y

Nikdy sa nedotýkajte obrazovky, pretože to môže

viesť k jej poškodeniu.

y

Povrch obrazovky nestláčajte, netrite ani naň

neudierajte nechtami ani ostrými predmetmi,

pretože to môže spôsobiť škrabance na

obrazovke a deformáciu obrazu.

y

Nepoužívajte žiadne chemikálie, pretože by

mohli poškodiť produkt.

y

Nestriekajte na povrch tekutiny. Ak sa do

televízora dostane voda, môže to spôsobiť

požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu.

UPOZORNENIE

Napájací kábel

Pravidelne odstraňujte z napájacieho kábla nahromadený

prach alebo špinu.

y

Prístup k používateľskej príručke môžete

získať aj stlačením tlačidla

(Používateľská

príručka) na diaľkovom ovládači. (v závislosti od

modelu)

POZNÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: