LG 84UB980V User Manual

Page 199

Advertising
background image

7

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

UPOZORNENIE

y

Produkt umiestnite mimo dosahu rádiových vĺn.

y

Medzi vonkajšou anténou a vedením napätia musí byť dostatočná vzdialenosť, aby ne-

došlo ku kontaktu antény s vedením, ani keby anténa spadla.

Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

y

Produkt neinštalujte na miestach, ako sú napríklad nestabilné police alebo naklonené

plochy. Vyhýbajte sa aj miestam vystaveným vibráciám alebo miestam, kde produkt ne-

možno úplne podoprieť.

V opačnom prípade by produkt mohol spadnúť alebo prevrátiť sa, čo môže spôsobiť

poranenia alebo poškodenie produktu.

y

Ak produkt inštalujete na stojan, je potrebné produkt zaistiť proti prevrhnutiu. V

opačnom prípade sa produkt môže prevrhnúť a spôsobiť poranenia.

y

Ak chcete produkt namontovať na stenu, na zadnú stranu produktu pripevnite montážne rozhranie

kompatibilné s normou VESA (voliteľná súčasť). Pri inštalácii súpravy na použitie nástennej konzoly (voliteľné

súčasti) súpravu pozorne upevnite tak, aby nespadla na zem.

y

Používajte výlučne prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.

y

Pri inštalácii antény sa poraďte s kvalifikovaným servisným pracovníkom.

Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

y

Televízor vám odporúčame sledovať zo vzdialenosti zodpovedajúcej minimálne 2 až

7-násobku veľkosti uhlopriečky obrazovky.

Ak sledujete televízor dlhšiu dobu, môže sa u vás prejaviť rozostrené videnie.

y

Používajte iba špecifikovaný typ batérie.

Iný typ by mohol spôsobiť poškodenie diaľkového ovládača.

y

Nepoužívajte nové batérie spolu so starými batériami.

Mohlo by to viesť k prehrievaniu alebo pretečeniu batérií.

y

Batérie nesmú byť vystavované nadmernému teplu, preto ich uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia,

otvoreného ohňa a elektrických ohrievačov.

y

Nevkladajte do nabíjačky batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.

Advertising
This manual is related to the following products: