Повдигане и преместване на телевизора, Монтаж на маса – LG 84UB980V User Manual

Page 281

Advertising
background image

21

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Повдигане и преместване на

телевизора

Когато премествате или повдигате телевизора,

прочетете следната информация, за да

предотвратите надраскване или повреда и

да осигурите безпроблемно транспортиране,

независимо от модела и размера на телевизора.

y

Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй

като това може да доведе до повреда на

екрана.

ВНИМАНИЕ

y

Препоръчително е да премествате телевизора

в кутията или опаковъчния материал, в който

първоначално е бил доставен.

y

Преди да местите или повдигате телевизора,

изключете захранващия и всички останали

кабели.

y

Когато държите телевизора, екранът трябва да

е поставен с лице, не насочено към вас, за да го

предпазите от повреда.

y

Придържайте добре горната и долната страна

на рамката на телевизора. Не докосвайте

прозрачната част, високоговорителя или

решетъчната зона на високоговорителя.

y

Когато транспортирате голям телевизор, са

необходими поне 2 души.

y

Когато носите телевизора, го дръжте, както е

показано на следната фигура.

y

Когато транспортирате телевизора, не го

излагайте на раздрусване или прекомерна

вибрация.

y

Когато транспортирате телевизора, го дръжте в

изправено положение, никога не го обръщайте

на една страна и не го накланяйте вляво или

вдясно.

y

Не прилагайте прекомерен натиск, за да не

причините огъване/пречупване на конзолата на

корпуса, тъй като това може да повреди екрана.

Монтаж на маса

1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена

позиция върху маса.

- Оставете разстояние от 10 см (минимум)

от стената, за да осигурите необходимата

вентилация.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Включете захранващия кабел в стенен контакт.

y

Не поставяйте телевизора близо до или върху

топлинни източници, тъй като това може да

причини пожари или други щети.

ВНИМАНИЕ

Advertising
This manual is related to the following products: