Hibaelhárítás, Műszaki adatok – LG 84UB980V User Manual

Page 122

Advertising
background image

32

HIBAELHÁRÍTÁS / MŰSZAKI ADATOK

ENG

M

A

G

YA

R

hiBAELhÁRÍTÁS

Probléma

Megoldás

A TV nem irányítható a táv-

irányítóval.

y

Ellenőrizze a készüléken a távirányító érzékelőjét, majd próbálkozzon újra.

y

Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító

között.

y

Ellenőrizze, hogy az elemek továbbra is működnek-e és megfelelően be van-
nak-e helyezve ( - , - ).

Nem látható kép és nem

hallható hang.

y

Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék.

y

Ellenőrizze, a tápkábel csatlakozik-e a fali aljzatba.

y

Más készülékek csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy hibás-e a fali aljzat.

A TV hirtelen kikapcsol.

y

Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás zavara állhat fenn.

y

Ellenőrizze, hogy az

Autom. készenlét (Típusfüggő) / Elalvás időzítő / időzí-

tő ki funkció be van-e kapcsolva a aKtuÁLiS iDŐ beállításoknál.

y

Ha a TV bekapcsolt állapota közben nincs jel, a TV 15 perces inaktív állapotot

követően automatikusan kikapcsol.

A számítógéphez való csat-

lakozásnál (HDMI DVI) a

„Nincs jel” vagy „Érvényte-

len formátum” üzenet jele-

nik meg.

y

A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

y

Csatlakoztassa ismét az HDMI kábelt.

y

Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a TV-készülék már be van kapcsolva.

mŰSZaKi aDatoK

(Csak UB85**, UB95**)

Vezeték nélküli modul (LGSBW41) műszaki adatai

A vezeték nélküli LAN

Bluetooth

Normál

IEEE 802.11a/b/g/n

Normál

Bluetooth 3.0 verzió

Frekvenciatartomány

2400-2483,5 MHz

5150-5250 MHz

5725-5850 MHz (Az Európai Unión

kívüli országokra vonatkozóan)

Frekvenciatartomány 2400 ~ 2483,5 MHz

Kimeneti teljesít-

mény (max.)

802.11a: 13 dBm

802.11b: 15 dBm

802.11g: 14 dBmm

802.11n - 2.4GHz: 16 dBm

802.11n - 5GHz: 16 dBm

Kimeneti teljesít-

mény (max.)

10 dBm vagy ennél

alacsonyabb

y

Mivel az ország által használt sáv csatorna eltérő lehet, a felhasználó nem változtathatja meg és nem

állíthatja be a működési frekvenciát, a készülék pedig a regionális frekvenciatáblázathoz van beállítva.

y

A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy Ön és a készülék között legalább 20 cm távolság legyen.

Kérjük, vegye ezt figyelembe a felhasználói környezet ellenőrzésekor.

0197

0197

Advertising
This manual is related to the following products: