Riešenie problémov, Technické parametre – LG 84UB980V User Manual

Page 224

Advertising
background image

32

RIEŠENIE PROBLÉMOV / TECHNICKÉ PARAMETRE

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

RIEšENIE PROBLÉMOV

Problém

Odprava

Nemožno ovládať televízor

pomocou diaľkového ovlá-

dača.

y

Skontrolujte snímač diaľkového ovládača na produkte a skúste znova.

y

Skontrolujte, či nie je medzi produktom a diaľkovým ovládačom nejaká prekážka.

y

Skontrolujte, či batérie stále fungujú a či sú správne uložené ( na , na

).

Žiadny obraz ani zvuk.

y

Skontrolujte, či je produkt zapnutý.

y

Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.

y

Skontrolujte, či je zásuvka v poriadku tým, že k nej pripojíte iné produkty.

Televízor sa náhle vypne.

y

Skontrolujte nastavenia kontroly napájania. Mohlo dôjsť k výpadku elektrického

prúdu.

y

Skontrolujte, či sú funkcie

Aut. pohot. režim (v závislosti od modelu) / Časovač

vypnutia / Čas vypnutia aktivované v nastaveniach ČAS.

y

Ak je televízor zapnutý, ale neprijíma žiadny signál, televízor sa po 15 minútach

automaticky vypne.

Pri pripájaní k počítaču

(pomocou kábla HDMI DVI)

sa zobrazí správa „Žiadny

signál“ alebo „Neplatný

formát“.

y

Pomocou diaľkového ovládača televízor vypnite a zapnite.

y

Znovu pripojte kábel HDMI.

y

Pri zapnutom televízore reštartujte počítač.

TEcHNIcKÉ PARAMETRE

(len modely UB85**, UB95**)

Technické parametre pre bezdrôtový modul (LGSBW41)

Bezdrôtovú sieť LAN

Bluetooth

Štandard

IEEE 802.11a/b/g/n

Štandard

Bluetooth, verzia 3.0

Frekvenčný rozsah

2400 až 2483,5 MHz

5150 až 5250 MHz

5725 až 5850 MHz (Pre krajiny mimo

EÚ)

Frekvenčný rozsah

2400 ~ 2483,5 MHz

Výstupný výkon

(max.)

802.11a: 13 dBm

802.11b: 15 dBm

802.11g: 14 dBm

802.11n – 2,4 GHz: 16 dBm

802.11n – 5 GHz: 16 dBm

Výstupný výkon

(max.)

10 dBm alebo menej

y

Keďže sa kanál pásma používaného v jednotlivých krajinách môže líšiť, používateľ nemôže zmeniť alebo

upraviť prevádzkovú frekvenciu a tento produkt je nastavený na regionálnu tabuľku frekvencií.

y

Toto zariadenie by malo byť nainštalované a používané vo vzdialenosti min. 20 cm od zariadenia a od tela.

Táto fráza platí ako všeobecné vyhlásenie na zváženie prostredia používania.

0197

0197

Advertising
This manual is related to the following products: