Монтаж на стена – LG 84UB980V User Manual

Page 283

Advertising
background image

23

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Монтаж на стена

Внимателно монтирайте допълнителна конзола

за стена на гърба на телевизора и след това на

здрава стена, перпендикулярно спрямо пода. Когато

монтирате телевизора на повърхности от други

строителни материали, моля, обърнете се към

квалифицирани специалисти.

LG препоръчва монтажът на стена да се извърши от

квалифициран професионалист.

Rekomandojmë përdorimin e kllapave të montimit në

mur të LG-së.

Nëse nuk përdorni kllapa e montimit në mur të LG-së,

përdorni kllapa montimi në mur tek të cilat distanca

nga muri sigurohet siç duhet për lidhje pa problem me

pajisje të jashtme.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Непременно използвайте винтове и конзоли за

стена, които отговарят на стандартите VESA. В

следната таблица са представени стандартните

размери на комплектите при монтаж на стена.

закупува се отделно (Конзола за монтаж на

стена)

Model

49/55UB85**

55UB95**

65UB95**

65UB98**

VESa (a x B)

400 x 400

400 x 400

Стандартен винт

M6

M6

Брой винтове

4

4

Конзола за монти-

ране на стена

LSW440B

MSW240

LSW440B

Model

79/84UB98**

VESa (a x B)

600 x 400

Стандартен винт

M8

Брой винтове

4

Конзола за монти-

ране на стена

LSW640B

A

B

конзола за монтаж на стена

LSW440B

MSW240

LSW640B

Advertising
This manual is related to the following products: