Používání uživatelské příručky, Údržba, Čištění televizoru – LG 84UB980V User Manual

Page 189

Advertising
background image

31

POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY / ÚDRŽBA

ENG

Č

ES

K

Y

1 Stisknutím tlačítka

(Home) přejdete do menu

Home.

2 Zvolte možnost Uživatelská příručka a zmáčkněte

Kolečko (OK).

POUŽÍVÁnÍ UŽiVATELSKé

PŘÍRUČKY

Uživatelská příručka umožňuje snadnější přístup k pod-

robným informacím o televizoru.

ÚDRŽBA

Čištění televizoru

V zájmu co nejlepší funkčnosti a prodloužení životnosti

televizor pravidelně čistěte.

y

Nezapomeňte nejprve vypnout napájení a odpojit

napájecí kabel i všechny ostatní kabely.

y

Pokud je televizor delší dobu bez dohledu a

nepoužívá se, odpojte napájecí kabel z elektrické

zásuvky, abyste zamezili poškození bleskem

nebo proudovým rázem.

UPOZORnĚnÍ

Obrazovka, rámeček, kryt a stojan

y

Chcete-li odstranit prach nebo drobné znečištění,

otřete povrch suchou, čistou a měkkou utěrkou.

y

Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete povrch

měkkou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo

v roztoku jemného saponátu. Ihned po otření osušte

povrch suchou utěrkou.

y

Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo

k jejímu poškození.

y

Netlačte na povrch obrazovky, nepřejíždějte po

něm ani do něj neťukejte nehtem nebo ostrým

předmětem, jinak mohou vzniknout škrábance

a obraz bude zkreslený.

y

Nepoužívejte chemické látky, které mohou

výrobek poškodit.

y

Na povrch nestříkejte tekutinu. Pokud se do

televizoru dostane voda, může dojít k požáru,

zranění elektrickým proudem nebo nesprávné

funkci.

UPOZORnĚnÍ

napájecí kabel

Pravidelně odstraňujte prach nebo nečistotu

nahromaděnou na napájecím kabelu.

y

Na Uživatelskou příručku se dostanete také

zmáčknutím tlačítka

(Uživatelská příručka)

na dálkovém ovladači. (závisí na modelu)

POZnÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: