Ci module connection – LG 84UB980V User Manual

Page 41

Advertising
background image

A-41

MAKING CONNECTIONS

Magyar

A kódolt (fizetős) szolgáltatások megtekintése digitális

TV üzemmódban.

y

Győződjön meg arról, hogy a CI-modult a

megfelelő irányba helyezte be a PCMCIA

kártyanyílásba. Ha a modult nem megfelelően

helyezi be, azzal károsíthatja a TV-készüléket és

a PCMCIA kártyanyílást.

y

Ha a CI+ CAM csatlakoztatása után a tévé

nem játszik le sem video-, sem audiotartalmat,

vegye fel a kapcsolatot a földi sugárzású/kábel/

műholdas adás szolgáltatójával.

MEgJEgYZÉS

polski

Umożliwia oglądanie programów kodowanych

(płatnych) w trybie telewizji cyfrowej.

y

Dopilnuj, aby moduł CI był prawidłowo

umieszczony w gnieździe karty PCMCIA.

Nieprawidłowe umieszczenie modułu może być

przyczyną uszkodzenia telewizora i gniazda karty

PCMCIA.

y

Jeśli telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku

w przypadku podłączenia modułu CI+CAM,

należy skontaktować się z operatorem usługi

transmisji naziemnej/kablowej/satelitarnej.

uWAgA

Česky

Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání

v režimu digitální televize.

y

Zkontrolujte, zda je modul CI vložen do slotu

PCMCIA se správnou orientací. Pokud modul

není vložen správně, může dojít k poškození

televizoru nebo slotu PCMCIA.

y

Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při

připojení modulu CI + CAM, kontaktujte

provozovatele pozemního/ kabelového/

satelitního vysílání.

pOZNÁMKA

Ci module connection

English

View the encrypted (pay) services in digital TV mode.

This feature is not available in all countries.

y

Check if the CI module is inserted into the

PCMCIA card slot in the right direction. If the

module is not inserted properly, this can cause

damage to the TV and the PCMCIA card slot.

y

If the TV does not display any video and audio

when CI+ CAM is connected, please contact to

the Antenna/Cable/Satellite Service Operator.

NOTE

PCMCIA

CARD SLOT

PCMCIA

CARD SLOT

(*Not Provided)

Advertising
This manual is related to the following products: