Depanare, Specificaţii – LG 84UB980V User Manual

Page 258

Advertising
background image

32

DEPANARE / SPECIFICAŢII

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

DePANARe

Problemă

Soluţie

Televizorul nu poate fi cont-

rolat cu telecomanda.

y

Verificaţi senzorul pentru telecomandă de pe produs şi încercaţi din nou.

y

Verificaţi să nu existe niciun obstacol între produs şi telecomandă.

y

Verificaţi dacă bateriile mai funcţionează şi dacă sunt instalate corect ( la ,

la ).

Nu se afi şează nicio imag-

ine şi nu se produce niciun

sunet.

y

Verificaţi dacă produsul este pornit.

y

Verificaţi conectarea cablului de alimentare la o priză de perete.

y

Verificaţi dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.

Televizorul se opreşte dintr-

o dată.

y

Verificaţi setările funcţiei de control alimentare. Este posibil ca alimentarea să fie

întreruptă.

y

Verificaţi activarea caracteristicii

Standby automat (În funcţie de model) /

Temporizator oprire / Temporizator oprire este activată în setările TIMP.

y

Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va opri

automat după 15 minute de inactivitate.

Când vă conectaţi la PC

(HDMI DVI), va fi afi şat

‘Fără semnal’ sau ‘Format

invalid’.

y

Porniţi/oprişi televizorul utilizând telecomanda.

y

Reconectarea cablului HDMI.

y

Repornişi PC-ul cu televizorul pornit.

SPeciFicAţii

(Doar UB85**, UB95**)

Specifi caţii modul fără fi r (LGSBW41)

LAN fără fi r

Bluetooth

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Standard

Versiune Bluetooth 3.0

Domeniu de

frecvenţe

2400 to 2483.5 MHz

5150 to 5250 MHz

5725 to 5850 MHz (Pentru non-EU)

Domeniu de

frecvenţe

2400 ~ 2483,5 MHz

Putere de ieşire

(Max.)

802.11a: 13 dBm

802.11b: 15 dBm

802.11g: 14 dBm

802.11n - 2.4GHz: 16 dBm

802.11n - 5GHz: 16 dBm

Putere de ieşire

(Max.)

10 dBm sau mai mică

y

Deoarece canalul de bandă utilizat de ţară poate fi diferit, utilizatorul nu poate modifica sau regla frecvenţa

de funcţionare şi acest produs este setat pentru tabelul de frecvenţe regionale.

y

Acest dispozitiv trebuie instalat şi utilizat la o distanţă minimă de 20 cm între dispozitiv şi corpul dvs. Această

frază este o afirmaţie generală din consideraţie pentru mediul optim pentru utilizator.

0197

0197

Advertising
This manual is related to the following products: