Zdvíhanie a premiestňovanie televízora, Umiestnenie na stôl – LG 84UB980V User Manual

Page 213

Advertising
background image

21

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Zdvíhanie a premiestňovanie

televízora

Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora

si prečítajte nasledujúce pokyny, aby sa predišlo

poškriabaniu alebo poškodeniu televízora a aby sa

zabezpečil bezproblémový prenos bez ohľadu na typ

a veľkosť.

y

Nikdy sa nedotýkajte obrazovky, pretože to môže

viesť k jej poškodeniu.

UPOZORNENIE

y

Odporúča sa premiestňovať televízor v škatuli alebo

v pôvodnom balení, v ktorom bol televízor dodaný.

y

Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora

odpojte napájací kábel a všetky káble.

y

Aby sa zabránilo poškodeniu, pri manipulácii

s televízorom by mala byť obrazovka otočená

smerom od vás.

y

Pevne uchopte vrchnú a spodnú časť rámu

televízora. Uistite sa, že nedržíte priehľadnú časť,

reproduktor ani oblasť mriežky reproduktora.

y

Veľký televízor by mali premiestňovať minimálne 2

ľudia.

y

Pri ručnom premiestňovaní televízora držte televízor

podľa nasledujúceho obrázku.

y

Pri premiestňovaní televízora sa vyhýbajte nárazom

a nadmernému chveniu.

y

Pri premiestňovaní televízora držte televízor

vzpriamene, neotáčajte ho nabok ani ho

nenahýnajte doľava alebo doprava.

y

Nevyvíjajte nadmerný tlak, ktorý by mohol

spôsobiť napnutie/ohnutie rámu. Mohlo by to viesť

k poškodeniu obrazovky.

Umiestnenie na stôl

1 Zdvihnite televízor, položte ho na stôl a upravte ho

do zvislej polohy.

- Nechajte medzeru od steny (najmenej) 10 cm

kvôli dostatočnému vetraniu.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

y

Neumiestňujte televízor do blízkosti alebo na

zdroje tepla, aby nedošlo k požiaru alebo iným

typom poškodenia.

UPOZORNENIE

Advertising
This manual is related to the following products: