LG 84UB980V User Manual

Page 95

Advertising
background image

5

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ENG

M

A

G

YA

R

y

Hajlítsa el az antenna kábelét az épület belső és külső tere között úgy, hogy ne juthas-

son bele esővíz.

Az eső tönkreteheti a készülék belsejét, és áramütést is okozhat.

y

Ha TV-készüléket szerel a falra, gondoskodjon arról, hogy azt ne a TV hátulján lévő

táp- és jelkábelnél fogva akassza fel.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

y

Ne dugjon túl sok elektromos eszközt egyetlen, több csatlakozó számára készült aljzat-

ba.

Ellenkező esetben a túlmelegedés miatt tűz keletkezhet.

y

Ne ejtse le a készüléket, illetve ne ejtse le külső eszközök csatlakoztatása közben.

Ellenkező esetben sérülést okozhat vagy kárt tehet a készülékben.

Desiccant

y

A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag csomagolóanyagot tartsa

távol a gyermekektől.

Lenyelve a nedvszívó anyag káros lehet a szervezetre. Az anyagot véletlenül lenyelő

személyt meg kell hánytatni, és a legközelebbi kórházba kell szállítani. A műanyag cso-

magolóanyag fulladást is okozhat. Tartsa gyermekektől távol.

y

Ne engedje, hogy gyermekei felmásszanak a TV-készülékre vagy azon lógjanak.

Ellenkező esetben a TV leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.

y

Járjon el körültekintően az elemek leselejtezése során, nehogy gyermekei megegyék

azokat.

Ha esetleg lenyelnék, azonnal forduljon orvoshoz.

y

Ne dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat (például fém evőpálcát) a fali aljzathoz

csatlakoztatott tápkábel szabad végébe. Ne érintse meg a tápkábelt közvetlenül azu-

tán, hogy kihúzta azt a fali aljzatból.

Halálos áramütést szenvedhet!

(Típusfüggő)

y

Ne helyezzen el és ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében.

A gyúlékony anyagok gondatlan kezelése robbanás- és tűzveszélyes.

y

Ne ejtsen a készülékbe fémtárgyakat, például pénzérmét, hajtűt, evőpálcát vagy drótot,

illetve gyúlékony anyagokat, például papírt vagy gyufát. Különösen ügyeljen a gyerme-

kekre!

Áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázata áll fenn. Ha idegen tárgy kerül a készü-

lékbe, húzza ki a tápkábelt és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Advertising
This manual is related to the following products: