Cuprins – LG 84UB980V User Manual

Page 228

Advertising
background image

2

CUPRINS

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

CUPRINS

3

LiceNţe

3

NOTĂ PRiViND SOFTWARe-UL

OPEN SOURCE

3

SeTAReA DiSPOZiTiVULUi

eXTeRN De cOMANDĂ

4

iNSTRUcţiUNi De SigURANţĂ

11

Vizionarea imaginilor 3D

(Doar pentru modelele 3D)

13

PROceDURA De iNSTALARe

13

ASAMBLARe Şi PRegĂTiRe

13

Despachetarea

17

Achiziţionare separată

18

Componente şi butoane

20

- Utilizarea butonului Joystick

21

Ridicarea şi deplasarea
televizorului

21

Montarea pe o masă

23

Montarea pe perete

24

Utilizarea camerei încorporate

25

- Pregătirea camerei încorporate

25

- Denumirea pieselor camerei

încorporate

25

- Verificarea intervalului de filmare al

camerei

26

TeLecOMANDĂ

28

FUNcţiiLe TeLecOMeNZii

MAgice

29

Înregistrarea telecomenzii magice

29

Cum se utilizează telecomanda magică

30

Măsuri de precauţie la utilizarea
telecomenzii magice

31

FOLOSiReA ghiDULUi De

UTiLiZARe

31

ÎNTReţiNeRe

31

Curăţarea televizorului

31

- Ecranul, rama, carcasa şi suportul

31

- Cablul de alimentare

32

DePANARe

32

SPeciFicAţii

AVeRTiSMeNT

y

Dacă ignoraţi mesajul de avertizare, puteţi fi rănit

grav sau există riscul de accidentare sau deces.

ATeNţie

y

Dacă ignoraţi acest mesaj de atenţionare,

puteţi suferi răni minore sau poate exista riscul

deteriorării produsului.

NOTĂ

y

Nota vă ajută să înţelegeţi şi să utilizaţi produsul

în siguranţă. Citiţi cu atenţie nota înainte de a

utiliza produsul.

Advertising
This manual is related to the following products: