LG 84UB980V User Manual

Page 98

Advertising
background image

8

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ENG

M

A

G

YA

R

y

Távolítson el minden tárgyat a távirányító és az érzékelő közül.

y

A távirányítóról küldött jelet a napsugárzás vagy az erős fény zavarhatja. Ebben az

esetben sötétítse el a szobát.

y

Külső eszközök, például videojáték-konzolok csatlakoztatása esetén gondoskodjon ar-

ról, hogy a csatlakozókábelek elég hosszúak legyenek.

Ellenkező esetben a készülék felborulhat, ami sérülést okozhat vagy kárt tehet a készü-

lékben.

y

Ne kapcsolja be/ki a készüléket a tápkábelt a fali aljzatba bedugva/onnan kihúzva. (Ne

használja a csatlakozódugót kapcsolóként.)

Ez mechanikai meghibásodást vagy áramütést okozhat.

y

Kérjük, kövesse az alábbi szerelési útmutatásokat, hogy megelőzze a készülék

túlmelegedését.

- A termék és a fal közötti távolság legalább 10 cm legyen.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra

vagy faliszekrénybe).

- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy párnára.
- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílást nem takarja-e el terítő vagy függöny.

Ellenkező esetben tüzet okozhat.

y

Ügyeljen, nehogy megérintse a szellőzőnyílásokat hosszabb idejű tévénézés után, mert

a szellőzőnyílások felforrósodhatnak. Ez nem befolyásolja a készülék működését és

teljesítményét.

y

Rendszeresen ellenőrizze a berendezés tápkábelét. Ha a kábel állapota károsodásra vagy meghibásodásra

utal, húzza ki az aljzatból, és ne használja a készüléket addig, amíg a kábelt hivatalos szervizből származó

cserekábellel ki nem cserélte.

y

Védje a tápcsatlakozó érintkezőit és az aljzatot az összegyűlt portól.

Ez tűzveszélyes lehet.

y

Védje a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai sérülésekkel szemben, például ne csavarja

és ne törje meg, ne csípje be, ne csukja rá az ajtót és ne lépjen rá. Fordítson különös

figyelmet a csatlakozódugókra, a fali aljzatokra és arra a részre, ahol a kábel kilép a

készülékből.

y

A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel,

ceruzával és tollal; és ne karcolja meg.

Advertising
This manual is related to the following products: